-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1821 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دلايل مردم آزاري و پدر و مادر آزادي يك نوجوان چيست؟

آزار ديگران نشان گر عدم تعادل روحي است و برخاسته از نهاد پر آشوب دوره نوجواني است كه تحت تأثير عوامل مختلف قرار گرفته است مانند محيط ناسالم، رفاقت با نا اهلان و عدم تربيت صحيح والدين.

كودك و نوجوان همچون نهالي هستند كه ممكن است گياهان انگل و علفهاي هرز يا شاخههاي زايد، از هر سو آن را احاطه كرده باشند كه اگر باغبان دلسوزي مراقبت نكند و نهال را به حال خود رها سازد و علفهاي هرز را از بين نبرد، بدون شك نهال رشد نكرده و به ثمر نخواهد نشست. فرزند نيز مانند نهال احتياج به مراقبت دارد. اگر از محبت كافي برخوردار نباشد، دچار آشفتگي و ناهنجاري ميشود و يا اگر لوس بار بيايد، همه چيز را براي خود ميخواهد. از اين براي رسيدن به خواسته خود، گاهي از ديگر آزاري سود ميجويد.

اگر نوجوان در محيطي ناآرام در محيطي ناآرام و خشن بزرگ شود و اطرافيان با وي شدت عمل به خرج دهند. فردي طبيعي و معتدل نخواهد بود و همه را دشمن خود تصور خواهد كرد. خلاصه نوجواني كه به اذيّت ديگران روي آورده، با يك اضطراب دروني دست به گريبان است. در حقيقت ايذا واكنش جبراني او به حساب ميآيد. در عين حال بايد توجه داشت كه برخي از برخوردهاي نوجوانان، طبيعي و به مقتضاي سن آنها است كه در حال رشد و بلوغ بوده و در صدد دست يابي به يك هويّت و شخصيت مستقلّ هستند، به همين جهت كم و بيش رفتارهاي نابهنجار از آنها سرزند. با شناخت چنين موارد و چنين برخوردهايي، بايد آنها را از مردم آزاري جدا كرد و با آنها به روش خاص خود برخورد كرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.