-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1842 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

حالات مفهوم روان گردان = احساس تنفر لحظهاي.

راه درمان احساس تنفر كوتاه مدت چيست؟

با تشكر از مكاتبه مجدّدتان كه نشان از همت و پشتكار عالي در راه رسيدن به اهداف عالي دارد، تقدير و تشكر ميكنيم. اميدواريم در انجام خدمت دبيري و معلمي كه شغلي انبيا است، .

پيشاپيش روز معلم را خدمتتان تبريك عرض ميكنيم. درباره موضوع مورد نظر و بر اساس پاسخهاي ارائه شده توجه شما را به نكات زير جلب مينماييم:

چون مدت ابتلا به حالت مذكور بسيار كوتاه است و پيامد ناگوار و ناخوشايندي بر آن مترتب نيست، بروز آن از ديدگاه علمي، بيماري و اختلال تلقي نميشود تا راهكار درماني خاص براي آن ارائه شود. البته شايد از ديدگاه اخلاقي يك نارسايي و عامل افت اخلاقي تلقي گردد، ولي از نظر روان شناختي چندان مهم نيست. با وجود اين توجه شما را به راهكارهاي زير جلب ميكنيم. واضح است كه اين راهكارها جنبه پيشگيري دارد، نه درمان چون هنوز به مرز بيمارگونه نرسيده است. ناديده اين راهكارها در قلمرو جلوگيري از گسترش و نفوذ اين حالت ميباشد.

خواهشمند است به راهكارهاي زير توجه و به آنها عمل كنيد:

1- در زندگي اخلاقي و تقيد به امور شرعي و اخلاقي مرز اعتدال را رعايت كنيد و از افراط و تفريط خودداري فرماييد تا در برخي موارد دچار خود سرزنش هاي حاد نشويد.

2- عمل به احكام شريعت و مقررات اخلاقي را به شكل تحميلي از خود و ديگران انتظار نداشته باشيد. بيشتر در صدد ايجاد ظرفيتهاي معنوي باشيد تا انجام اعمال نيك برايتان سهل گردد، نه تحميل برخي اعمال بر خودتان.

3- هدفتان تنها بندگي و رسيدن به مقام بندگي باشد، نه برخي مقاماتي كه ديگران تصوير ميكنند، يعني مترصد باشيم كه گناه نكنيم، واجب از ما فوت نشود و مستحبات به قدر ظرفيت انجام گيرد امّا بيش از اين را به عنايت خاص از درگاه حق طلب كنيد،نه به خود سخت بگيريد تا به آن مقام با همّت خود برسيد. بدانيد اين حالت خطرناك است.

4- هرگز با شكست در مسير اهداف و حتي اعمالي كه مد نظرتان است، به خودخوري و دغدغه سازي روي نيآوريد، بلكه محاسبه و مراقبت و اقدام بعدي را در پيش گيريد. گاهي اوقات بروز حالت تنفر ناشي از اين است كه ابتدا از خودمان و اعمالمان بدمان مي آيد، آن گاه همه چيز برايمان تنفر آلود ميگردد، چون همه چيز را مقصر ميپنداريم. خود خوري نكنيد.

5- يكي از راههاي اساسي مقابله با اين حالت، بي توجه بودن به اين حالت است، به گونهاي كه آن را در ذهن و افكار خود نپذيريد و به آن اعتنا حالت منفي مواجه ميشويم:

1- از اهداف عالي اخلاقي و معنوي خود باز ميمانيم. به اصطلاح از خود باز ميمانيم و مشغول ديگران ميشويم كه ضرر بزرگي است. به قول معروف تو برو خود را باش.

2- به صورت ناخودآگاه از زندگي و پديدههاي آن دلگير ميشويم كه تأثير اندك آن را گاهي با بروز حالت تنفر در خود ميبينيد. پس بايد ذهن خود را درگير اين امور نسازيم. به اندازه تكليف عمل كنيم.

اميدواريم با عمل به راهكارها عملياتي و توجه ذهني به توصيههاي روحي و رواني اندك اندك حالت مورد نظر كاهش يافته، براي هميشه با شما خداحافظي كند. البته ما براي هميشه با شما خداحافظي نميكنيم، بلكه براي هميشه دوستدار شما و منتظر مكاتبههاي شما هستيم. خدا نگهدارتان.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.