-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1851 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا ريا نماز را باطل ميكند؟ وسواسي گناهش چقدر است؟

اگر نمازگزار تمامي نماز يا برخي از اجزاي نماز را ريا انجام دهد، نمازش باطل ميشود.

ريا عبارت است از اين كه عمل عبادي را به جهت اين كه ديگري ببيند يا خوشش بيآيد يا آفرين بگويد انجام دهد. چون عبادات، اعمالي هستند كه بايد به قصد رضايت و قرب الهي صورت بگيرد، اگر بدون اين قصد انجام بگيرد، باطل خواهد بود.(1)

وسواسي يك نوع بيماري رواني است، گرچه غالب مردم آن را بيماري نميدانند، ولي به نظر متخصّصان و كارشناسان وسواسي يك نوع بيماري روحي رواني است و بايد معالجه شود.

كسي كه خود را دچار عمل وسواسي ميكند، ممكن است دو گناه داشته باشد: يكي از جهت اين كه با اين اعمال، خود را دچار بيماري وسواسي ميكند يا وسواسي خود را تشديد ميكند كه گناه بزرگي است، زيرا اگر كسي خود را بيماري كند، يعني كاري كند كه بيمار شود، كار حرامي انجام داده است. قرآن ميفرمايد: ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكه؛ خود را با دست خويش به هلاك و بدبختي نياندازيد.

كساني كه خود را مبتلا به هروئين و مواد مخدّر ميكنند، گناهكار محسوب ميشوند، چون انداختن نَفْس در هلاكت و بدبختي است، نيز بيمار كردن خود نوعي از هلاكت و ضرر بر نفس ميباشد و حرام است. بنابراين وسواس با اعمال وسواسي، خود را بيمار يا بيمارتر ميكند، از اين رو گناهكار است و بايد هر چه زودتر خود را از اين بلا نجات دهد.

دوم از جهت اين كه وسواس اگر در شستشو يا وضو يا غسل وسواسي دارد، در ريختن آب اسراف ميكند و اسراف از گناهان بزرگ است، يا وقت خود را زياده از حد صرف ميكند. اسراف در عمر و وقت نيز جائز نيست.

وسواسي ممكن است براي نماز نيم ساعت يا بيشتر وقت خود را بيهوده صرف كند، با اين حال نماز به دلش نچسبد. ممكن است وسواسي از جهات ديگر مصداق برخي از گناهان قرار بگيرد، مثلاً كسي كه در نماز وسواس است، نماز را تكرار ميكند يا كلمهاي را مدام تكرار ميكند، كه نمازش دچار بطلان ميشود يا مصداق نوعي تمسخر و استهزاي عملي نسبت به خدا و نماز ميشود.

وسواس يكي از بيماريهاي خطرناك است و وسواس بايد هر چه سريعتر جلوي آن را بگيرد، تا نه در مصرف آب و نه در وقت دچار اسراف نشود. آدم وسواسي از چندين نظر ضرر و زيان ميكند و در عين حال به خاطر سالم و صحيح انجام دادن عمل، وسواس به خرج ميدهد و به يقين هم نميرسد؛ و بسياري اوقات وسواسي باعث بطلان عمل او ميشود.

پي نوشتها:

1. توضيح المسائل مراجع، ج 1، مسئله 946 و 947.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.