-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1926 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با تشكر از جزوهاي كه همراه با پاسخ نامة قبلي ام فرستاديد . اكنون سؤال هاي ديگري دارم . لطفا مرا راهنمايي كنيد . در مورد پيشگيري از ابتلا به عادت خد ارضايي در دو جنس (مذكر و مؤنث)توضيح دهيد.

برادر عزيز و گرامي! با درود و سلام به شما كه براي نجات انسانها از هلاكت و بدبختي تلاش ميكنيد.

در مورد پيشگيري از عادت بد خود ارضايي ، بايد از قبل از دوران جواني برنمه ريزي كرد؛ يعني دوران نوجواني كه زمينة بروز شهوت زيات است بايد پدر و مادر طوري برنامهريزي كنند كه فرزندشان مبتلا به اينگونه عادات نشوند . بديهي است :

1 اگر پدر و مادر يا يكي از آن دو بد اخلاق و خشن باشند ، زمينة فرار فرزند از خانه فراهم كرده و در نتيجه جوان اوقات خوب و ارزشمند خود را با افراد هرزه سپري خواهد كرد.

2 اگر پدر و مادر در نحوة پوشش بدن در خانه و يا استفاده از فيل يانوار مستهجن دقّت و رعايت لازم را نكنند ، زمينة بروز ناهنجاري اخلاقي در فرزندشان بهوجود ميآيد و يا تشديد مي شود.

3 زير نظر داشتن فرزندان به هنگامي كه به مدررسه ميروند و بر ميگردند يا با افرادي كه در مدرسه و كوچه دوست ميشوند ، اگر مراعات نشود ، خواه ناخواه فرزند را در معرض آلودگيها قرارمي دهد.

4 دوران بلوغ و بعد از آن كه همراه با جهش عاطفه و رشد سريع جسمي است ، از بحراني ترين دوران زندگي هر فردي است . از اين رو كنترل آنان از راه هاي گوناگون ، از قبيل بردنشان به جلسات مذهبي و قرائت قرآن ، مجالس وعظ و سوگواري امام حسين ? بسيار لازم است . همين طور كنترل آنان در رفتن به جاهايي كه زمينة انحراف هست . آزادي فرزندان بايد با تدبير والدين باشد، تا به انحراف كشيده نشوند.

5 جوانان اعم از دختر و پسر بايد مراقبت هايي داشته باشند ، مثلا از پوشيدن لباسهاي تنگ و چسبنده پرهيز كنند؛ از محيط ها و موقعيتهاي تحريك آميز دور باشند ، و از گوش دادن به موزيك هاي محرّك و دين فيلمهاي فاسد اجتناب ورزند؛ خود را از محيطي كه امكان نگاه به نامحرم است ، دور نگه دارند ، تخيّلات و تفكهاي خود را كنترل كنند و بدانند هر چه كه به ذهن وانديشه شان مي گذرد ، خداوند بر آن آگاه است .

تخيل و تصور دربارة مسائل جنسي و شهوت انگيز منجر به تحريك هاي جنسي مداوم ميگردد.

بيكاري منشأ تمام انحرافهاي و فساد ها است . از اين رو جوانان اعم از دختر و پسر بايد هيچ وقت بيكار نباشند و همواره مشغول به كارهايي كه درشأن آنان است بشوند . هنگام خواب با وضو باشند و با خواندن سورة ناس و فلق و آيت الكرسي و تسبيحات حضرت زهراس و با حضور قلب به خواب روند.

در هر حال ، جواني كه مبتلا به عمل خطرناك و زيان آور خود ارضايي گرديده ، بايد لحظهاي به خود بيايد و آثار شوم اين عادت را در نظر بگيرد . درحديث آمده است كه : روزي شخصي نزد امام صادق? عرض كرد: بيچاره فلاني مبتلا به انحراف جنسي شده ، به طوري كه ديگر هيچ گونه اراده اي ندارد. حضرت با عصبانيت فرمود:چه ميگويي ؟! آيا او حاضر است اين عمل را پيشروي مردم انجام دهد؟ او گفت : نه . فرمود: پس معلوم ميشود به اراده و اختيار خود او است .

حضرت علي? فرمود: افراد با ايمان همچون كوه سرسخت و با استقامت اند.1

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.