-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1927 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

تا اول دبيرستان دانشآموز خيلي قوي و زرنگي بودم ، ولي امسال خيلي عقب افتادم نميتوانم درس بخوانم . لطفا يك برنامهريزي برايم بكنيد و روش مطالعه موفق را برايم بيان كنيد.

افت تحصيلي شما معلول عواملي است از جمله:

1. تغيير فضاي آموزشي _ گذر از دورة راهنمايي به متوسطه _ اين دامنگير ، بسياري از دانشآموزان موفق و داراي معدل بالاي دورة راهنمايي شده و سبب افت تحصيلي آنان گشته است . و به عكس برخي دانشآموزان متوسط و بلكه ضعيف در دورة متوسط متحول شدند و رشد نمودند. در صدد بررسي ريشه و علت پيدايش چنين تحولي نيستم.

2. پيدايش بلوغ جنسي و فعال شدن بسياري از هورمون ها و غدد داخلي درون ريز.

3. تحول شخصيتي واحساس بزرگي و گذر از دورة كودكي و داشتن روحية استقلال طلبي .

نكتهاي كه پيش از بيان ، عامل چهارم لازم است تذكر داده شود اين است كه هر يك از عوامل سه گانه ذكر شده اگر درست هدايت شوند و آموزش هاي لازم توسط راهنمايي دلسوز و آشناي به مباني تربيي ، آموزشي و روانشناسي جوان داده شود . عامل ارتقا و رشد نوجوانان و جوانان مي ردد. بنابر اين ، عوامل سه گانه مذكور تأثيرات دوگانه ميتواند داشته باشد.

4. وضعيت فرهنگي حاكم بر خانواده شما باعث پيدايش عدم آرامش روحي و عدم تمركز فكر شده است .

5. محروميت از محب هاي ويژه مادري در زمانيكه نياز شديد به آن داشتي.

مرد قوي و پهلوان استوار كسي است كه با وجود عامل چهارم و پنجم ، با عزم و اراده اي قوي ، اين محروميت ها را نردبان رشد و ترقي خويش قرار دهد و با مطالعه و گرفتن راهنمايي از راهنمايان دلسوز راه خوشبختي و ترقي و كمال را پيدا كند.

برادر ! همان گونه كه نمي توان براي همة بيماران نسخه واحدي را تجويز نمود، براي همه اهل فكر و تحقيق يا دانشآموزان _ مخصوصا در اين وقت كه به پايان سال تحصيلي و فرا رسيدن امتحانات نزديك شدند _ نمي توان برنامة مطالعاي واحدي را در نظر گرفت. برنامهاي مي توان در كار تحقيق و مطالعه واقعي و دقيق باشد كه از پيش امور زير مورد شناسايي و ملاحظه قرار گرفته باشد.

1 _ ميزان هوش و استعداد وحافظه .

2 _ ميزان همت و پشتكار .

3 _ ميزان نظم پذيري و تعهد به اجراي برنامه .

4 _ ميزان علاقه به درس و داشتن انگيزه.

5 _ رشته تحصيلي.

6_ وقت و زمان مناسب براي برنامه ريزي

7_ منطقه جغرافيايي.

بنابر اين ، در وضعيت فعلي از مشاوره مدير ، معاون ، مشاور يا معلمان دلسوز آموزشگاه خودت بهره ببر. انشاء الله در نامة بعدي در صورت درخواست براي سال تحصيلي آينده با ارائه اطلاعاتي در مورد هفت نكته مذكور ، برنامة مطالعاتي و شيوة آن را بيان خواهيم نمود.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.