-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1931 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ما يك شركت داريم كه چند نفر به عنوان كارگر در آن جا مشغول كار هستند، و چون ما از لحاظ مالي ضعيف هستيم و نميتوانيم آنها را بيمه كنيم آنها با حقوقي كه با ما به توافق رسيدهاند به سر كار ميآيند. آيا ما كه حق بيمه را براي كارگران رعايت نميكنيم شرعاً مسئول و مديون هستيم؟

پس از انقلاب ، امام خميني(ره) دستور دادند براي رسيدگي به تخلّفات قشر روحاني، دادگاهي به نام دادگاه ويژه روحانيت تشكيل گردد. فلسفة جدا سازي دادگاه ويژه ازدادگاه هاي عمومي، حفظ شئون روحانيت بود.پرسش:همسرم با من سر ناسازگاري دارد. در بسياري از موارد با هم اختلاف داريم. لطفاً راهنمايي بفرماييد.

پرسش:برادر گرامي! در آغاز زندگي بر اثر دخالت هاي خانوادة دختر و پسر چنين مسايلي پيش مي آيد.

ما اين گونه مواردي را سراغ داشتيم، ولي به الفت انجاميد. اكنون زندگي شما كه مي بايست كانون آرامش و آسايش باشد، دستخوش حوادثي شده است كه شايد از ابتدا قابل مهار كردن و كنترل بود.

اين حق را به ما بدهيد كه به دليل عدم شناخت از مسائل و ماجراهايي كه در ايفاي اين حوادث نقش داشته است نتوانيم قضاوت درستي بكنيم و بر اساس آن راهكار مشخصي را ارايه كنيم.

بايد رويكرد شما وهمسرتان نسبت به زندگي كاملاً تغيير كند و تمام مسائلي كه ايجاد شده است، به فراموشي سپرده شودو يا آن كه فكر ديگري كرد. در هر صورت شما با ايشان بايد براي ادامه و يا جدايي اوّل معيار ها را بررسي كنيد. آيا خانوادة شما اسلام را قبول دارد؟ ما مي توانيم حقوق زن و مرد را بنويسيم، مشروط بر اين كه بخواهيد . خوب است جهت مشاورة تلفني با مسئول محترم واحد پاسخ به سؤالات، جناب استاد شريعتي سبزواري كه از تجربيات لازم و سازنده اي در امر مشاوره برخوردارند ،تماس بگيريد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.