-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1933 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ريشة ديانت بي رغبتي به دنيا است، يعني چه؟

زهد يا بي رغبتي به دنيا يكي از ارزشهاي اخلاق عملي است. اين واژه حاكي از معنا و مفهوم ظريف عرفاني و مذهبي است. قرآن در دو جمله كوتاه، تعريفي شامل از زهد و بي رغبتي به دنيا بيان كرده است: لكيلا تأسوا علي مافاتكم و لا تفرجوا بما آتاكم.[7]

يعني اگر اقبال و ادبار دنيا و بود و نبودش نزد شما يكسان باشد، به طوري كه با از دست دادن آن متأثر و متأسف و اندوهگين نشويد و با به دست آوردنش خوشحالي و دلبستگي در خود احساس نكنيد، آن گاه به مقام زهد دست يافتهايد.

پيامبر (ص) به اسامه فرمود: اين گروه (زاهدان) از خوردني ها و نوشيدني هاي حلال به خاطر هدفهاي برتر چشم پوشيدند و حريص وار براي خوردن مُردار از سر و كلّه يكديگر بالا نرفتند. آنان به غذاي اندك و لباس كهنه كفايت كردند و به ظاهر سازي و آرايش جسمشان نپرداختند.

وقتي مردم آنها را ببينند، گمان ميكنند كه آنان بيمارند، ولي بيمار نيستند. مردم آنها را ديوانه مي پندارند، ولي ديوانه نيستند، لكن اينان در باطن خويش با غم و اندوه بزرگي دست به گريبان اند كه مردم خيال ميكنند عقلشان را از دست دادهاند و حال آن كه عقلشان سالم و پا بر جا است. حقيقت آن است آنان با چشم بصيرت چيزي را ميبينند كه عقل آنها را ربوده و سر مستشان ساخته كه از همه چيز دنيا دل بريدهاند.

اي اسامه! بدان آن گاه كه مردم عقل هاي خود را از دست دادند، داراي عقل بصيرت بودند و در واقع عاقلان واقعي تنها اينها هستند و بالاترين شرف و رفيع ترين جايگاه، مخصوص آنها است.3[8]

اميرالمؤمنين (ع) ميفرمايد: اگر من مي خواستم، ميتوانستم از عسل خالص و مغز گندم و لباس حرير استفاده كنم، اما هيهات از من كه هواي نَفْس بر من چيره شود و حرص و آز مرا به شكم بارگي وادار كند ... من براي اين آفريده نشدم كه به خوردن غذاهاي خوب و لذيذ مشغول شوم، مانند چارپايي كه آن را پروار بسته باشند كه جز خوردن مقصد و مقصودي ندارد.[9]

جملة ريشة ديانت بي رغبتي نسبت به دنيا است خالي از حقيقت نيست و جملة بسيار زيبايي است، چون حبّ به دنيا ماية تمامي گناهان ميشود، ولي زهد و بي رغبتي به دنيا باعث دين داري و تدين انسان است.

مطالعة كتاب سيري در نهجالبلاغه ، مبحث زهد و دنيا براي شما مفيد است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.