-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1945 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

تعدادي از دعاهاي ماه مبارك رمضان را بنويسيد.

دعاهاي ماه مبارك رمضان همانند خود ماه،با بركت و زياد است. اين دعاها را مرحوم حاج شيخ عباس قمي در مفاتيح الجنان به دودسته تقسيم كرده است. دسته اي را تحت عنوان اعمال مشتركه در چهار قسم ذكر كرده است كه عبارتند از:

1ـ دعاهايي كه در هر شب و روز خوانده مي شود مثل دعاي يا عليّ يا عظيم.

2ـ اعمال مشتركه اي كه در شب هاي ماه مبارك خوانده مي شود مثل دعاي هنگام افطار و دعاي افتتاح.

3ـ اعمال مشتركه براي سحرهاي ماه مبارك كه از بعد نصف شب تا هنگام اذان صبح وقت خواندن آن است مثل دعاي ابوحمزة ثمالي.

4ـ دعاهايي كه در روزهاي ماه مبارك خوانده مي شود.

دسته اي ديگر را تحت عنوان اعمال مخصوصه ذكر كرده است مثل دعاي شب و روز اوّل ماه، دعاي شب هفدهم، شبهاي قدر، شب بيست و هفتم، شب هاي دهة آخر ، دعاي شب آخر ماه و دعاهايي كه مخصوص هر روز است. براي استفاده و فيض بردن از دعاها كه حضرت امام خميني(ره) آن را قرآن صاعد ناميده است، به مفاتيح الجنان رجوع شود.

خوابي كه ديده ايد بسيار خوب است. ان شاءالله ايّام ظهور حضرت مهدي(ع) نزديك است و آيندة خوبي براي شما در پيش است.[1] توضيح المسائل مراجع، ج 1، ص 983، مسئلة 1703 و 1704.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.