-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1949 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

درباره فرويديسم توضيح دهيد.

زيگموند فرويد متخصص بيماريهاي رواني و اهل اتريش بود، وي بيشتر عمر خود را در وين گذراند. در سال 1881 ميلادي در دانشگاه آن جا موفق به اخذ درجه دكترا در طب شد. پس از اين كه ناسيونال سوسيالستها ارتش را اشغال كردند، فرويد به انگلستان گريخت و در همان جا در سال 1939 در گذشت.

وي عقيدهداشت معالجه هيستري از طريق هيپنوتيسم مفيد است و ثابت كرد عوارض بيماري هيستري مبتني بي مصائب روحي اوليهاي است كه در انسان باقي مانده و دفع نشده است.

عقيده به اين كه نيروي مؤثر براي دفع هيستري، نيروي جنسي است، از ابداعات او است. وي گفت: در جواني و نوجواني و بعد از آن، محدود كردن نيروي جنسي باعث بيماريهاي رواني ميشود. لذا عقيده پيدا كرد بايد نيروي جنسي آزاد باشد تا مشكلات رواني ايجاد نشود.(1)

تشخيص فرويد درباره يك عامل از بيماريهاي رواني صحيح است و اسلام نيز تأكيد فراوان كرده كه پسران و دختران هر چه زودتر ازدواج كنند، ولي گسيختگي و رها گذاردن شهوات جنسي، آثار مخرب فراواني را به دنبال دارد. فرويد خواسته است يك مشكل را حل كند، اما با راه حلي كه پيشنهاد كرده، دهها مشكل فردي و رواني و اجتماعي به وجود آورده، از اين رو طرح فرويد مشكل زا است و آثار و عواقب وخيم و زيانبار آن را در دنياي شرق و غرب و مفاسد بيماريهاي رواني و جنسي و جسماني كه مترتب بر افسار گسيختگي در غرائز جنسي است كه وضوح مشاهده ميكنيم.

پي نوشتها:

1 - دائره المعارف بزرگ فارسي، ج 2، ص 1889.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.