-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1951 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:17

فرزندي به درس خواندن علاقه ندارد، ولي پدرش اصرار ميكند و به او امر مينمايد. بايد چكار كند در حالي كه ميخواهد پول دربياورد؟

فرزندان از نظر رشد و بلوغ فكري و استعداد چند دستهاند:

1 - دستهاي بزرگند و از بلوغ فكري خوبي برخوردارند، سود و ضررشان را خوب تشخيص ميدهند و فكر اقتصادي خوبي دارند. روشن است اين دسته لازم نيست از پدر و مادر در درس خواندن و غير اجازه بگيرند. تنها كاري كه بايد بكنند، با آنها شور و مشورت كنند و در حد امكان رضايتشان را جلب نمايند. پدر و مادر نبايد اين گونه افراد را در فشار قرار دهند و بگويند: هر چه ميگوييم، بايد همان باشد و گر نه عاقّتان ميكنيم:

2 - دسته دوم نوجوانها و جوانني هستند كه به درس و بحث علاقه مندند و فكرشان هم كار ميكند كه اگر درس بخوانند و مدرك بگيرند، فردا هم پول بيشتري ميگيرند و هم شغل راحتتري خواهند داشت. منتها هوش و استعداد درس خوندن را ندارند. پدر و مادر اين دسته ميتوانند با مراجعه به مدرسه و پرسش از مربيان و معلمان بفهمند فرزندشان استعداد درس خواندن را دارد يا نه. اگر فهميدند استعداد ندارند، از مدرسه بيرونشان بياورند و كمك كنند شغل مناسبي پيدا كنند.

3 - دسته سوم فرزنداني هستند كه هنوز از بلوغ فكري خوبي برخوردار نيستند، فوايد دانش را نميفهمند، به فكر آينده خود نيستند و تنها امروز را ميبينند اين دسته حتما بايد طبق صلاحديد پدر و مادر كار كنند. مخصوصا پدر و مادر با سواد آينده نگر. اگر صلاحشان اين است كه فرزند درس بخواند، بايد بخواند فكر پول درآوردن را از سر بيرون كند.

اگر صلاحشان اين است كه كار كند و استعداد درس خواندن را ندارد، بايد طبق صلاحديد عمل نمايد.

گفتني است: چون پدر و مادر روشن و آينده نگر هستند، هيچ گاه نفع خود را مقدم بر نفع و بهره فرزندان نميكنند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.