-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1961 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

از همان ابتدا علاقهاي به تحصيل در علوم پزشكي نداشتم و آن را به خواستة اطرافيان و متأثر شدن از جوّ قبول كردم . در عين حال نسبت به تحصيل و فراگيري علوم حوزوي علاقمند هستم. چگونه ميتوانم از دوس پزشكي جدا شده و به تحصيل در حوزة علميه بپردازم؟

براي ورود به هر كاري و موفقيت در آن ابتدا به علاقه و سپس به پشتكار نياز است . حتي يادگيري ابتدايي ترين حرفه و شغل بدون علاقه و جديت غير ممكن مينمايد. علوم ديني شرط ويژهاي دارد:

1 _ وضع مالي مناسب خانواده كه حداقل تا ده سال شما را اداره نمايند وحضرت عالي شب و روز به تحصيل علوم ديني بپردازيد تا به حد مطلوب برسيد.

2 _ معلوم نيست در رشتة پزشكي موفق نباشيد ، مضافا بر اين كه پس از پنج سال ترك رشته كردن بسيار مشكل است و حرف و حديث خواهد داشت . جلب رضايت پدر و مادر و توجيه دوستان و بستگان نيز مشكل بهنظر ميرسد.

3 _ اكنون براي شما تصميمگيري بر بازگشت كمي پر خرج و دير است . شما اينك در وسط راه تحصيل آن هم در حرفة حساس پزشكي هستيد و صرف علاقة شديدي كه براي تحصيل علوم ديني داريد، مجوزي براي ترك تحصيل نميشود ، حتي اگر پزشكي را تمام كنيد، سپس با شرايطي كه گفته شد طلبه شويد ، به مراتب بهتر است .

البته در صورتي كه رضايت پدر و مادر و تأمين مخارج تحصيلي را فراهم فرماييد، چرا كه تحصيل در حوزة علوم ديني با شرايط خاصي روبرو است . پس بهتر است كمي فكر كرده و حداقل دورة پزشكي را به اتمام برسانيد . تا با خيالي راحت و به صورت مستقل و آزاد و بدون داشتن چشم داشتي ، تحصيل در مقاطع حوزوي را آغاز كنيد.

علاقهاي كه به تحصيل در علوم ديني داريد ، ستودني و تحسين بر انگيز است و اگر واقعا نميخواهيد تحصيل فعلي را ادامه دهيد ، بايد خارج از شرايط و مزاياي حوزه هدف خويش را پيش ببريد ، چون اكنون افرادي كه وارد حوزة علميه مي شوند، بايد از شرط سني ديگر شرايط برخوردار بوه و مشكل سربازي نداشته باشند تا بتوانند تحت پوشش برنامه هاي حوزة علميه قرار گيرند.

شماره تلفن مديريت حوزة علميه قم در اختيار شما قرار ميگيرد كه با تماس با آن مركز بهتر و بيشتراز وضع پذيرش و برنامههاي حوزة علميه قم مطلع شويد. 1 _ 7740970 _ 0251 بخش پذيرش.

اگر طي كردن مسير ترقي را تنها در رسيدن به حوزه ميدانيد ، ظرف را با مظروف اشتباه گرفتهايد. در عصر حاضر عصري كه در آن راه علم و تكامل مسدود نيست و نيز ارتباطات گسترده كه انسان در هر گوشه از جهان ميتواند بدان دست يابد، حوزه تنها مكان ترقي نيست. اگر هدف انسان پيمودن راه تعالي و تكامل است، پس فرقي نميكند انسان هر كجا باشد ، طبق آية فأينما تولوا فثم وجه الله؛ پس به هرجاي كه رو كنيد ، رو به خدا است.1 به خدا ميرسيد . انسان خدا شناس و باايمان در هر كجا و هر شغلي كه باشد ، چون نور ميدرخشد والگوي هدايت قرار ميگيرد.1 بقره(2) آية 115.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.