-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1990 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

ركن يا مفاهيمي از حركات و گفتا نماز ذكر نماييد كه منجر به كشف علم شده باشد.

نماز يك نحوه عبادت و پرستش انسان در مقابل پروردگار است. لزومي ندارد حركات و الفاظ و گفتههاي نماز، علمي كشف شده باشد. براي كشف علم بايد راه تفكر و انديشه را پيش گرفت. علم از مقوله شناخت است و نماز پرستش است. هر كدام خاصيت خود را دارند و نبايد از يكي توقع خاصيت ديگري را داشته باشيم. نماز اظهار عبوديت و علامت بندگي است.

علت و حكمت نماز در كلام علي(ع) اين طو آمده است: خدواند ايمان را براي پاكيزه كردن انسان از شرك الزام كرده و نماز را براي پاكيزگي از كبر و خود خواهي واجب كرده است.(1)

چنين كلامي از فاطمه زهرا(س) نيز نقل شده است.(2)

از پيامبر (ص) نقل شده است: الصلاة هي الطهر؛(3) نماز موجب پاكيزگي انسان ميشود.

امام رضا(ع) فرمود: نماز اقرار به ربوبيت خداست و ايستادن و خضوع در برابر پروردگار است. گزاردن پيشاني بر خاك براي بزرگداشت و تعظيم خدا است، به اضافه اين كه مداومت بر ذكر خدا است تا اين كه عبد خدا را فراموش نكند. نيز دوري از گناهان و مانع از انواع فساد است.(4)

پي نوشتها:

1 - محمدي ري شهري، ميزان الحكمه، عنوان 2274.

2 - همان.

3 - همان.

4 - همان.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.