-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1993 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

دعاي بيماريها و ناخوشيها چگونه دعاهايي است؟

تقريبا درباره هر دردي از اعضاي بدن از طرف رسول گرامي(ص) اسلام وائمه اطهار(ع) روايتي وارد شده است، در صورت تمايل به فهرست مفاتيح الجنان مرحوم حاج شيخ عباس قمي (رحمه اللَّه عليه) مراجعه فرماييد.

سعيد بن ابي الفقتح قمي ميگويد: به مرض سختي مبتلا شده بودم. اطبا از درمان آن اظهار عجز كرده بودند و گفتند: دين مرض را غير خدا نميتواند درمان كند. از اين سخن دل سكته و غمناك شدم. كتابي از كتابهاي پدرم برداشتم تا مطالعه كنم. پشت كتاب نوشته بود: حضرت امام صادق(ع) از پيامبر اسلام(ص) روايت كرده: هر كسي را مرضي باشد، بعد از نماز صبح چهل مرتبه در حاليكه دست روي محل درد ميمالد، بخواند: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، الحمد اللَّه رب العالمين، حسبنا اللَّه و نعم الوكيل، تبارك اللَّه أحسن الخالقين و لا حول و لا قوه الا العلي العظيم.(1) بعد از نماز صبح همين كار را انجام دادم و بيماريم درمان شد.

پي نوشتها:

1 - محمد جواد نجفي، ستارگان درخشان، ج 14، ص 65.

2 - صافي گلپايگاني، منتخب الاثر، ص 1121.

3 - فرقان، آيه 30.

4 - مهدي موعود(ع)، ص 1121.

5 - مهدي موعود(ع)، ص 1123.

6 -

7 - مهدي موعود(ع)، ص 1121 - 1122.

8 - همان، ص 1125.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.