-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1994 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چه دعايي است كه ما ميتوانيم آن را در زمان امتحانات و يا درسهايمان قرائت كنيم؟

با سلام، از اين كه پرسش خود را با ما در ميان گذاشتيد سپاسگزاريم.

در روايت آمده است در وقت مطالعه بخواند:

اللهم اخرجني من ظلمات الوهم(خداوندا! مرا از تاريكيهاي وهم و خيال بيرون كن)، و اكرمني بنور الفهم(و مرا به نور فهميدن گرامي بدارد)، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك (خدايا! درهاي رحمتت را بروي ما بگشا)، و انشر علينا خزائن علومك (و خزينههاي دانش خود را بر ما نشر كن)، برحمتك يا ارحم الراحمين(به رحمت تو اي مهربانترين مهربانان).(1)

جهت رفع خوف و ناراحتي امتحان بخواند:

يا ابصر الناظرين(اي بيناترين بينايان)، و يا اسمع السامعين(و اي شنواترين شنوايان)، و يا اسرع الحاسبين( و اي سريعترين حسابگران)، و يا ارحم الراحمين(و اي مهربانترين مهربانان).

نيز بخواند:

اللَّه ربي(خدا پروردگار من است)، لا اشرك به شيئاً(هر چيزي را شريكش قرار نميدهم)، توكلت علي الحيّ الذي لا يموت(بر زندهاي كه هرگز نميميرد، توكل ميكنم).(2)

پي نوشتها:

1 - محمد جواد نجفي، ستارگان درخان، ج 14، ص 65.

2 - همان، ص 1208.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.