-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2049 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا براي كشيدن جوانان و نوجوانان به مساجد بودجهاي منظور نميشود؟

هر چند به اين عنوان بودجهاي لحاظ نشده است اما به طور عام نهادهايي كه متولي امور فرهنگي هستند قطعا بودجه هايي در اختيار دارند كه ميتوانند در اين راه مصرف كنند ولي متأسفانه غفلت هايي صورت گرفته است. البته جذب جوانان يك كار بسيار ظريف و تخصصي است كه از عهده يك ارگان خارج است. اين كار مهم يك برنامه جامع و هماهنگ ميطلبد تنها با شعار و تبليغ زباني نميتوان جوانان را به مساجد فرا خواند. مساجد به اين شكل كنوني كه فاقد امكانات لازم است نميتواند در اين راه موفق باشد. مساجد بايد آراسته و پيراسته و جوان پسند باشد و از جاذبههاي هنري و علمي در پيشاني مسجد استفاده شود. پاكيزگي، طراوت و زيبايي مسجد وتجهيز آن به امكانات هنري، ورزشي، نمايشي، كتابخانه، جوانان را به اين كانون مهم فرهنگي راغبتر ميكند. بديهي است كه امور مذكور، كار عظيمي است كه برنامه دراز مدت و طولاني را ميطلبد و تا همه ابعاد در نظر گرفته نشود نتيجه حاصل نخواهد شد. با توجه به تهاجم فرهنگي دشمن و سرمايه گذاري رسانههاي گروهي غرب در انحراف جوانان لازم است در جهت مقابله با آن به جوانان توجه بيشتري صورت گيرد اين توقع بجايي است كه همه دلسوزان انقلاب ودردمندان جامعه دارند.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.