-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2051 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه مطالب امتحاني را بخوانيم كه در ذهن آن ها را داشته باشيم؟

خواهر گرامي! از اين كه با ما مكاتبه نموده ايد سپاسگزاريم.

آن چه مي تواند در فرايند يادگيري و تقويت حافظه تأثير داشته باشد عبارتند از:

1_ معنا دار بودن موضوع يادگيري: تكيه بر محفوظات بدون درك صحيح آن ها توسط دانش آموزان امري زائد و نادرست است و اين قبيل محفوظان به زودي فراموش مي شود. بنابراين سعي كنيد مطالب كتاب را به خوبي بفهميد تا از آن احساس رضايت كنيد.

2_ خوشايند بودن موضوع: هر قدر دانش آموزان مطالب را بيش تر دوست داشته باشند زودتر ياد مي گيرند و بهتر به خاطر مي سپارند.

3_ تكرار و كاربرد آموخته ها: تكرار و يا مرور ذهني آموخته ها و به كار بستن آن ها موجبات توقيت حافظه را فراهم مي سازد.

4_ خواندن كل مطلب: مطالعة كل موضوع،يادگيري را با معنا مي سازد و حفظ آن را آسان تر مي كند. حفظ كردن يك شعر زماني مي تواند راحت تر انجام پذيرد كه ابتدا تمامي شعر را لااقل يك بار خوانده، معناي كلي آن را به دست آوريم.

5_ دقت به هنگام مطالعه: زماني كه انسان مطالبي را بدون انگيزه مطالعه كند،ميل يادگيري ندارد. مطالعة كتاب هاي درسي با بي ميلي و در حالت خواب آلودگي و بي حوصلگي زمينة يادسپاري مطالب را فراهم نمي سازد.

6_ پرهيز از حفظ مطالب طولاني بدون فاصله: زماني كه مطالب حفظي خيلي طولاني و خسته كننده باشد، از ميزان دقت و تمركز ذهني فرد كاسته مي شود. لازم است فرا گيران پس از يادگيري و حفظ مطالب مورد نظر حتماً استراحت كنند تا مطالب به خاطر سپرده شده، فرصت و مجال استحكام ذهني را پيدا كنند.

دو تمرين كه هر كدام 20 دقيقه طول بكشد، مؤثرتر از يك تمرين 40 دقيقه اي است.

7_ نقل و بيان آموخته ها: براي اين كه مطالب بهتر در ذهن بماند لازم است چند بار برداشت ها و محفوظات ذهني را براي خودمان يا ديگران بيان كنيم.1

1 دكتر افروز، روانشناسي تربيتي، ص 73 _ 77، با تليخص.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.