-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2053 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه مي شود قرآن را در دانشگاه ها پياده نمود؟

اگر مقصود از پياده نمودن قرآن آشنا نمودن دانش جويان با معارف دل نشين و احكام نوراني و قوانين انسان ساز قرآن باشد، مسئولان كتب درسي و فرهنگي مي توانند اين مسئله را حل نمايند.

اگر منظور پياده نمودن احكام و برنامه هاي سعادت بخش قرآن است،به نظر مي رسد:

1- كساني كه به نام اسلام بر مردم حكومت مي كنند، از خورد و كلان نخست خود بايد به قوانين اسلام عمل كنند و به آن پاي بند باشند. اين روش نه تنها دانشجويان بلكه مردم كوچه و بازار را هم به اسلام جذب كرده و آنان را عملاً دعوت به نيكي و پذيرش عيني برنامه هاي قرآن مي نمايد.

در احاديث آمده است: كونوا دعاه الناس بغير السنتهم؛ [با عمل و] نه زبان تان، مردم را دعوت كنيد.

2- عالمان عامل كه از نظر دانشجويان، علم و عملشان مورد پذيرش باشد، بايد در جلسات هفتگي با تبيين معارف قرآن روشن كنند كه دين اسلام و قرآن تأمين كنندة سعادت زندگي بشر و تضمين كنندة خوش بختي حيات اخروي است.

رسول خدا(ص) فرمود: وقتي دو صنف از امت من صالح شدند،امت صالح مي شود،وقتي زماني كه اين دو قشر فاسد شدن امتم فاسد مي شود: فقها و حاكمان.[23]

[23] بحارالأنوار، ج 2، ص 49، حديث 10.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.