-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2071 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

هميشه دوست دارم تنها باشم و در جمع احساس حقارت و پوچي مي كنم. چه راه حلي را پيشنهاد مي كنيد؟

آن چه باعث مي شود كسي از حضور در جمع وحشت داشته باشد، كم رويي و عدم اعتماد به نفس است كه نشانة ترس از شكست و مواجه با مردم است. اين حالت به هر علت و انگيزه اي كه باشد داراي زيان ها و عوارض نامطلوبي است. براي نوجوان و جوان اين زيان و خطر را دارد كه ممكن است او را از تلاش و فعاليت هاي اجتماعي باز دارد و در نتيجه از استعداد خود به خوبي استفاده نكند. و يا در جامعه حقش تضييع گردد و نتواند حق خود را بگيرد.

راه هاي عملي درمان كم رويي عبارت اند از:

1ـ تلفين: به نظر روان شناسان تلقين در درمان بسياري از بيماري هاي جسمي و روحي مؤثر است. اين جمله را همواره با خود تكرار كنيد كه من از عهدة سخن گفتن در برابر ديگران بر مي آيم. اگر نمي توانيد در جمع سخن بگوييد و يا دچار مشكل مي شويد، دليلش ترس دروني است.

امام علي(ع) مي فرمايد: سخن آدمي حاكي از درجة قدرت روحي او است.12

با تلقين به قدرت و تظاهر به نترسيدن، بخشي از مشكل حل مي شود.

2ـ خود باوري: اگر كسي به توانايي ها و استعداد هاي خود واقف باشد هرگز خود را در برابر ديگران نمي بازد. يكي از دلايل كم رويي ، بي اعتمادي به خويش است. افراد كم رو، همواره در اين فكرند كه مردم در مورد آن ها چه فكر مي كنند، در صورتي كه اگر بدانند در مقايسه با ديگران ضعفي ندارند و شايد در بسياري از موارد نسبت به ديگران ارجحيت دارند، در خود چنان قدرتي مي يابند كه مي توانند در برابر هر امري مقاومت كنند.

براي اين كه خود را باور كنيد بايد به كاري كه اطمينان داريد از عهده اش بر مي آييد بپردازيد، تا تجربة موفقيت را به دست آوريد.

3ـ معاشرت: علي رغم ترس دروني براي درمان كم رويي لازم است با ديگران معاشرت كنيد، مثلاً در نماز جماعت و نماز جمعه و مجالس عمومي شركت نماييد و قبل از حضور در جمع همان تلقين را انجام دهيد. بدانيد تا اين جرأت را پيدا نكنيد نمي توانيد با كم رويي مقابله نماييد. امام علي(ع) مي فرمايد: هرگاه سختي چيزي باعث بيم و هراس تو شد، در مقابل آن سخت و مقام شو تا مشكل بر تو آسان گردد.13

در معاشرت ها خود را فراموش كنيد. براي اين كار اوّلاً به هر كه مي رسيد سلام كنيد. ثانياً خوش رو باشيد. امام علي(ع) مي فرمايد: هر تازه واردي در محيط نامأنوس حيرت زده مي شود. براي آرامش خاطر سخن خود را با سلام آغاز كنيد.14

4ـ نگرش مثبت: براي حضور در جمع و درمان كم رويي لازم است ديدِ مثبت و سازنده به خود داشته باشيد و خود را كوچك نشماريد. احساس خود ارزش مندي وقتي حاضل مي شود كه به نقاط قوّت خود نظر افكنيد و نقص ها و ضعف ها را بزرگ ننماييد.12 غررالحكم ، ج 5، ص 342.

13 غررالحكم، ج 5، ص 319.

14 همان، ص 24.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.