-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2072 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

چه كنيم تا زود عصبي نشويم؟

در درمان غضب عوامل مختلفي مؤثر است:

1ـ جهاد با نفس: اساسي ترين راه غلبه بر خشم و ستيزه جويي، جهاد با نفس و تزكيه روح است و اين امر با تقويت اراده حاصل مي شود. رسول اكرم(ص) مي فرمايد: قوي ترين شما كسي است كه در موقع غضب مالك نَفْس سركش خود باشد.7

2ـ مبارزه با اسباب خشم: در روايتي امام صادق(ع) فرمود: حواريون عيسي(ع) به آن حضرت گفتند: به چه چيزي خود را از غضب خدا حفظ كنيم؟ فرمود: به اين كه خشمگين نشويد. گفتند: منشأ غضب چيست؟ فرمود:كبر و خودكامگي و كوچك شمردن مردم.8

3ـ توجه به آثار خشم: اگر به آثار زيان بار خشم بنگريم قطعاً خود را براي كنترل آن آماده مي كنيم. به نظر متخصصان منشأ بسياري از بيماري هاي جسمي از جمله سرگيجه، سر درد، تنش و پرش اعضا، لكنت زبان، بيماري هاي خوني، سكته و ناراحتي هاي گوارشي خشم وغضب است. در روايات از خشم به عنوان كليد بدي ها ياد شده است. رسول اكرم(ص) مي فرمايد: هنگامي كه انسان غضب كند تمام شرور وجودش را در بر مي گيرد.9

4ـ تغيير حال: براي خاموش شدن آتش خشم بايد تغيير حالت داد. پيامبر اسلام(ص) مي فرمايد: اگر يكي از شما دچار خشم شديد، اگر ايستاده است بنشيند و اگر نشسته است بخوابد و اگر خشمش فرو ننشست ، با آب سرد وضو بگيرد يا بدن را شستشو دهد كه آتش را جز آب خاموش نمي كند.10

5ـ ياد خدا: ياد خداوند مهربان بيش از هر چيز ديگر مي تواند موجب آرامش روان گردد و طغيان خشم را فرو نشاند. خداوند به يكي از پيامبرانش وحي كرد: اي فرزند آدم! در هنگامةخشم مرا به ياد آور تا من نيز هنگام غضب به ياد تو باشم.11

7 محجه البيضاء،ج 5، ص 309.

8 وسائل الشيعه، ج 15، ص 362.

9 ميزان الحكمه،ج 7، ص 234.

10 محجه البيضاء ، ج 5، ص 307.

11 وسائل الشيعه،ج 11، ص 291.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.