-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2075 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

علاقه تا چه اندازه در زندگي انسان لازم و تأثير گذار است؟

خواهر گرامي! از اين كه با ما مكاتبه نموده ايد سپاسگزاريم.

ركن حيات خانوادگي را احساسات و عواطف و محبت زن و شوهر تشكيل مي دهد. كانون خانواده با عشق و محبت گرم و استوار مي گردد. قرآن وجود محبت و علاقه بين زن و شوهر را از آيات الهي شمرده؛ مي فرمايد: يكي از آيات خدا اين است كه همسراني برايتان آفريد تا بدان ها آرامش پيدا كنيد و ميان شما دوستي و مهرباني قرار داد.1

پيامبر اكرم(ص) بهترين زنان را زناني مي داند كه داراي عشق و محبت باشند.2

بزرگ ترين رمز زن داري و شوهر داري و بهترني كليد حل مشكلات زناشويي اظهار عشق و علاقه است. گرچه محبت بايد از صميم قلب باشد ولي به محبت قلبي نبايد اكتفا كرد. آن چه در استحكام نظام خانواده تأثير عميق مي گذارد، اظهار محبت است.

پيامبر اكرم(ص) فرمود:سخن مرد كه به همسرش مي گويد واقعاً تو را دوست دارم، هرگز از قلبش خارج نخواهد شد.3

زندگي هميشه بر يك منوال نمي چرخد و مشكلات مختلفي از قبيل بيماري و فقر و بيكاري فرا روي خانواده قرار مي گيرد. بديهي است اگر صمميت و محبت و صفا حاكم نباشد، با كوچك ترين مسئله، محيط خانواده در آستانة تلاطم و فرو پاشي قرار مي گيرد. اما در ساية محبت و صميميت همة مشكلات قابل تحمل مي شود.

صبر و تحمل زناني كه شوهرشان به زندان افتاده و يا سال ها در بستر بيماري خفته است، شاهد گويايي بر اين مدعا است.

1 روم ( ) آية 21.

2 بحارالأنوار؛ ج 101، ص 235.

3 شافي، ج 2، ص 138.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.