-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2080 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

آيا ورزش در طول عمر انسان تأثير دارد، تا چه حد؟

علي(ع) مي فرمايد: انّ الله يحب عبده القواي...؛ خداوند بنده قوي اش را دوست دارد. زيرا انسان قوي بهتر مي تواند اطاعت و عبادت كند و به دين خدا و بندگانش خدمت نمايد.

در دعاي كميل از خداوند زور و قوّت اعضا و جوارح را طلب مي كند: قوّ علي خدمتكم جوارحي.

انسان را از آن جهت انسان گفته اند كه سه چيز لازمة زندگي و زنده بونش است: انس، نسيان و نويسان. اگر به يكديگر انس و الفت نداشته باشند، اجتماع انساني جز مجتمع حيوانات پستاندار چيزي نخواهد بود.[8]

اگر نسيان و فراموشي به او دست ندهد، بسياري از معايب و اندوه ها و خاطره هاي تلخ زندگي اجازة زنده بودن به او نمي دهند.

مهم تر از همه نوسان و تحرك وفعاليت است. اگر جنبش بدن كم شود، قدرت دفاع بدن كم مي شود واگر در حد اعتدال باشد، قدرت دفاع افزايش مي يابد.[9]

ورزش ، كمك شاياني به ايجاد و تقويت سلاميت جسماني و رواني مي كند، و افرادي كه با روش صحيح ورزش مي كنند و يا داراي كارهاي با تحرك مي باشند، سالم تر بوده و عمرشان از افراد فاقد تحرك، بيشتر است.[10]

فوايد و آثار ورزش:

1- ورزش تغييرات چندي در بدن ايجاد مي كند، از جمله سرعت جريان خون را زياد مي كند و سبب مي شود سرعت تبادلي بين پلاسماي خون و مايع بين سلولي افزايش يابد و گلبول هاي انباشته شده در جدار رگ ها و مويرگ ها هم در اثر شدت جريان وارد خون شوند.[11]

2- ورزش متناسب مخصوصاً پياده روي سبب مي شود اشخاص كمتر به بيماري هاي عروقي قلب مبتلا شوند.

3- اصولاً افرادي كه شغل آن ها با فعاليت جسمي روزانه همراه است، كمتر به سكتة قلبي دچار مي شوند.

آقاي دكتر پاك نژاد مي نويسد: اگر ورزش با شرايط صحيح بهداشتي انجام گيرد نتايج ذيل به دست مي آيد:

1- قدرت انقباض و نظم جريان قلب پس از مدتي ورزش كردن بهتر مي شود.

2- گنجايش ريه ها بيشتر مي گردد و در نتيجه اكسيژن بهتر به بدن مي رسد.

3- هر چه شخص ورزيده تر باشد مقدار سوخت بدنش نقصان مي يابد. در نتيجه بدن بهتر از مواد غذايي بهره مي برد.

4- رشد و نمو بهتر انجام مي گيرد و بر فعاليت غدد داخلي افزوده مي شود.

5- هماهنگي بين اعصاب و مراكز عصبي و تقويت اعصاب ايجاد مي شود و كارهاي فكري آسان تر مي شود.

6- به تنگي نفس دچار نمي شود و ضربان قلب تند نمي زند و در كارها ديرتر خسته مي گردد.[12]

ورزش و تقويت قواي جسمي و روحي سبب طول عمر و شادابي در زندگي مي گردد.[13]

[8] دكتر پاك نژاد، اولين دانشگاه و آخرين پيامبر، ج 14، ص 51، چاپ سال 1350، انتشارات كتاب فروشي اسلاميه.

[9] همان.

[10] حسين صبوري، ورزش در اسلام، ص 18، ويزايش دوم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي.

[11] دكتر پاك نژاد، اولين دانشگاه و آخرين پيامبر، ص 105.

[12] همان، ص 104.

[13] همان، ص 56 - 57.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.