-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2081 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

هيجانات روحي( ترس، عصبي شدن و غيره) در روح و جسم چه تأثيراتي دارد؟

هيجانات روحي نظير ترس، اضطراب و عصبانيت، انسان را از مدار اعتدال و طريق معقول خارج مي سازد و موجب به هم خوردن تعادل روحي و جسمي مي گردد. عرق كردن، فشار عضلاني، ضربان شديد، خستگي بي حساب، خودخوري، تشنجات جسمي، نفس زدن هاي تند، عدم احساس گرسنگي و تشنگي يا پرخوري، بهانه جويي براي ترس، احساس نياز فوق العاده به امور جنسي يا به عكس (از دست دادن نمايلات جنسي و فقدان نياز) گرية بسيار در حال افسردگي، جستن از خواب در نيمه هاي شب، علاقه مندي به كسب قدرت و شهرت و محبوبيت، گوشه گيري و عزلت نشيني از جمله عوارض و آثار هيجانات روحي مي باشد.

اين گونه افراد اغلب دچار بدبيني نسبت به اطرافيان هستند. دنيا و مسايل آن را با ديدة زشت و نامطلوبي مي بينند و گاهي دچار ناراحتي و درد سر مي شوند.

در عين خستگي ناشي از كار و تلاش و دوندگي هاي روزانه، ساعت ها در رختخواب بيدار مي مانند و به اين طرف و آن طرف مي غلطند. آرزوي خواب دارند ولي به خواب نمي روند، كه موجب ناراحتي بعدي يا روزهاي بعد خواهد شد.

آثار و عوارض هيجانات روحي شديد است و اگر براي معالجه آن اقدام نشود، عواقب وخيمي را به دنبال خواهد داشت، ولي خوشبختانه مبارزه با آن كاري آسان است. چون در سؤال راه هاي آن درخواست نشده، از توضيح بيشتر صرف نظر كرديم و به معرفي سه كتاب بسنده مي كنيم. اميدواريم با تهيه و مطالعة آن ها مشكلات شما برطرف شود:

1- معجزه اراده، نورمن وينست پيل، ترجمة وجيهه آزرمي،

2- بهترين راه غلبه بر نگراني ها و نا اميدي ها، ديل كارنگي، اقتباس و نگارش محمد جعفر امامي،

3- راه هاي غلبه بر ترس، دكتر مصطفي قالب، ترجمة جواد صالحي.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.