-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2097 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

راه هاي به دست آوردن ذوق و ابتكار در مقاله نويسي چيست؟

برادر گرامي! از اين كه با ما مكاتبه نموده ايد سپاسگزاريم.

نويسندگي يك صناعت است. مهارت يافتن در اين رشته مانند صناعت ديگر سه شرط دارد:

1- استعداد؛

2- شناخت مواد و ابزار؛

3- كارورزي.1

بنابراين در درجة اول، نويسندگي، ذوق ذاتي و استعداد خداداي مي خواهد، ولي همين استعداد هر چند فطري است، به پرورش نياز دارد.

موفقيت در امر نويسندگي دو چيز را مي طلبد:

1- مطالعه؛

2- تمرين.

كسي كه بخواهد در كار قلمي رشد كند بايد اهل مطالعه باشد. اين گونه مطالعات به طور غير مستقيم به انسان قدرت نويسندگي مي دهد و قلم را قوّت مي بخشد.

نويسندگي مانند هر كاري نياز به تمرين دارد. هيچ كس بدون تمرين،راننده يا نقاض و خطاط يا ورزش كار نمي شود. بايد آن قدر نوشت و نوشت و خط زد واصلاح كرد و تمرين نمود و دور انداخت تا قدرت قلمي افزايش يابد. البته بايد تمرين را از سادهترين ها شروع كرد. مثلاً ابتدا مي توان از نوشتن خاطرات روزانه و حوادث مربوط به خود نوشت.

براي نوشتن مقاله بايد اين نكات را رعايت كرد:

1- فكر روي موضوع؛

2- تعيين محورها؛

3- تهية مواد خام: آگاهي هاي لازم، مواد خام هر نوشته را فراهم مي كند كه از راه حافظه و مطالعه به دست مي آيد.

4- تنظيم و تدوين: وقتي ياد داشت هايي دربارة ابعاد موضوع فراهم شد، بايد آن ها را به صورت منظم نوشت و حذف و اضافه كرد.

5- آراستن و پيراستن: پس از تكميل صورت نوشته بايد به كار تزييني آن پرداخت و در صورت لزوم كلمات وجملاتي را تغيير داد.

6- نقد: پس از تكميل نوشته مي توان به ديد انتقادي، نوشته را يك بار خواند يا به ديگر داد تا نقادانه مطالعه كند و نظر اصلاحي بدهد.2

1 احمد سميعي، آيين نگارش، ص 7.

2 جواد محدثي، روش ها، ص 85 - 95، با تلخيص.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.