-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2101 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

وظيفه و مسئوليت ما در برابر خدا، دين، پيامبر، ائمه، جامعه، انقلاب و خانواده و خودمان چيست؟

يكي از ياران امام سجاد(ع) نامه اي خدمت حضرت نوشت و از حقوقي كه يك انسان بر عهده دارد و وظايف و مسئوليت هاي مختلفي كه بر گردن او است، سؤال كرد. امام چهارم(ع) در پاسخ نامه اي نگاشت كه به رسالة حقوق معروف است.

اين حقوق يا شرح وظايف و مسئوليت هاي انسان در زمينه هاي فردي و خانوادگي و اجتماعي است و شامل پنجاه و يك حق است. از جملةآن ها است: حق خداوند بر بندگان، حق خويشتن بر خود، حق كساني كه بر ما ولايت دارند و عهده دار امور دنيوي ما هستند، حقوق عامة مردم و مسئوليت هايي كه در برابر جامعه داريم،حقوق غير مسلماناني كه در كشور اسلامي زندگي مي كنند، حقوق پدر و مادر، همسر، فرزند، برادر، معلم، شاگردان، زيردستان و آنان كه عهده دار امور آنان هستيم، حقوق همسايه، همراه و هم سفر، همكار، هم منزل، بزرگ تر ها و كوچك تر و ... .

كتاب هاي بسياري در شرح و توضيح نامه چهارميت امام شيعه، تحت عناوين مختلف از جمله رسالة حقوق نوشته شده است. آيت الله جوادي آملي قسمت هايي از آن نامه را در كتاب فلسفة حقوق بشر آورده است. آقاي علي غفوري همة آن رساله را با عنوان راه و رسم زندگي از نظر امام سجاد(ع) با نثري روان و آزاد ترجمه نموده است.

مي توانيد اين كتاب را تهيه كنيد و با مطالعة دقيق پاسخ بسياري از سؤالات خويش را، در زمينة وظايف و مسئوليت هاي انسان در عرصه هاي مختلف دريافت داريد. به يك نمونه از آن اشاره مي شود:

حق خداوند بر بندگان: نخستين تكليف و مسئوليّتي كه بر عهدة انسان وجود دارد و امام سجاد (ع) بر فراز حقوق ديگر از آن ياد كرده، حق خداوند است. اولي حقي كه خدا بر انسان دارد اين است كه او را بشناسد:

بدان - خدايت رحمت كند-كه همانا خدا بر تو حقوقي دارد كه آن حقوق برخاسته از نعمت هاي بي شمار او است كه در هر حال و در هر موقعيت و منزلتي كه باشي، چه در حال حركت و چه در سكون بر تو احاطه دارد. بعضي از اين حقوق از بعضي ديگر بزرگ تر است و بزرگ ترين آن ها همان است كه براي نَفْس خويش بر تو واجب ساخته و ريشه و اساس پيدايش حقوق ديگر است. آن گاه نوبت به حقوقي مي رسد كه براي نفس خودت بر تو واجب ساخته، حقوقي نيز براي همة اعضاي بدنت از سر تا قدم است.

امّا حق بزرگ تري كه خدا بر تو دارد اين است كه فقط او را بپرستي و به او شرك نورزي و كسي يا چيزي را جز او در سرنوشت خويش مؤثر نداني. پس هر گاه با اخلاص، اين گونه و اين حق را بگزاري،خدا به عهده گرفته كه در امر دنيا و آخرت تو را بي نياز گرداند و كارهاي اين جهان و آن جهان تو را به خوبي اصلاح نمايد.

براي فهم وظايف خويش در برابر انقلاب بايد ديد مردم به رهبري امام خميني(ره) براي احياي چه ارزش هايي انقلاب كردند؛ شهدا براي پاسداري از كدامين ارزش ها جان عزيز خويش را تقديم كردند، اين حقيقت، را با خواندن وصيت نامه هاي آنان به آساني مي توان به دست آورد. در دنياي پر آشوبي كه سياست بازان دغل كار ايجاد كرده اند، تنها با اطاعت از ولي فقيه و پيروي از رهبري حضرت آيت الله خامنه اي مي توان از ارزش هاي انقلاب و خون شهدا پاسداري نمود.

جهت آگاهي در اين زمينه كتاب هاي : 1_نهضت هاي صد سالةاخير.

2_ پيرامون انقلاب اسلامي.

3_ پيرامون جمهوري اسلامي ، هر سه از شهيد مطهري را مطالعه كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.