-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2102 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

اكنون كه شرايط جامعه طوري است كه چند ميليون جوان بيكار وجود دارد شما براي جوانان بيكار چه پيشنهاد مي نماييد؟ پيشنهاد شما براي دولت و خانواده در برابر جوانان بيكار چيست؟

بيكاري يك معضل مهم جامعة كنوني ما است كه براي حل آن عوامل مختلفي دخيل است كه از سوي كارشناسانِ مسائل اقتصادي و اجتماعي مطرح مي شود. به نظر ما مهم ترين امر، به وجود آوردن فرهنگ كار در جامعه است. در اين جهت والدين و مسئولان وظيفة خطيري دارند. متأسفانه درحال حاضر فرهنگ كار جاي خود را به مدرك گرايي و مصرف گرايي داده و همين امر باعث شده است بسياري از فارغ التحصيلان دانشگاه در جامعه بيكار باشند و شغل مناسبي را پيدا نكنند. وظيفة نهادهاي فرهنگي و صدا و سيما آن است كه ايجاد فرهنگ كار و تلاش و فعاليت و اصالت دادن به آموزش هاي فني حرفه اي و بها دادن به افراد خلاق و كار آفرين و توجه به قشر كارگر و كشاورز را دستور كار خود قرار دهند، تا جوانان به اين باور برسند كه كار نه تنها عيب نيست بلكه افتخارات. اين توقع كه همه پشت ميز بنشينند و كارهاي اداري را انجام دهند هرگز برآورده نمي شود.

اسلام يكي از وظايف پدران را تعليم حرفه و كار مناسب به فرزندان مي داند. رسول خدا(ص) مي فرمايد: حق فرزند بر پدرش آن است كه براي وي نام خوب انتخاب كند و در تربيتش بكوشد واو را به كار شايسته اي بگمارد.[14]

نكتة ديگر توجه به پروژه هاي زود بازده و اشتغال زا به خصوص در بخش كشاورزي است. دولت بايد همگان را در امر توليد تشويق نمايدو تسهيلاتي را فراهم كند مانند وام هاي دراز مدت. نيز مراكز آموزشي فني حرفه اي را در سطح كشور فعال نمايد تا جوانان بتوانند به سرعت مهارت هاي لازم را به دست آورند و صادرات توليدات داخلي را آسان سازد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.