-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2103 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

بيش تر افراد جامعه خصوصاً جوانان از امر به معروف و نهي از منكر بدشان مي آيد و اگر به طور صريح به آن ها گفته شود:اين كار را نكن، بدشان مي آيد و به شخص نصيحت كننده ناسزا مي گويند. در چنين شرايطي چگونه امر به معروف و نهي از منكر بايد كرد؟

امر به معروف و نهي از منكر مسئوليت بزرگي است كه بايد با ظرافت خاص انجام گيرد. طبيعي است كه اگر اين فريضة الهي به طور شايسته عملي نگردد، چه بسا اثر معكوس خواهد داشت. از اين رو اسلام آداب خاصي را براي امر به معروف و نهي از منكر در نظر گرفته است كه مهم ترين آن ها عبارتند از:

1_ حُسن برخورد:

قرآن مجيد خطاب به پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد: اي پيغمبر! به بندگانم بگو كه با مردم با نيكوترين وجه صحبت نمايند.[8] خداوند از حضرت موسي (ع) مي خواهد با فرعوني كه ادعاي خدايي دارد با نرمي و ملاطفت تكلم كند و به ايشان بگويد: آيا ميل داري كه پاكيزه شوي؟ آيا مي خواهي تو را به راه خداوند هدايت كنم تا به درگاه او خاشع شوي؟[9]

هرگز نمي توان با خشم و خشونت جواني را از گناه باز داشت. روح جوان بسيار آسيب پذير است و در برابر برخورد قهر آميز و اكنش نشان مي دهد از اين رو بايد مواظب بود تا لطمه اي به شخصيت افراد وارد نشود. استفاده از جملاتي مانند اين عمل در شأن شما نيست و شأن شما بالاتر از اين ها است، شما سرمايه هاي اين مملكت هستيد و جامعه و تاريخ به شما اميد دارد بسيار مؤثر است. امام خميني در اين باره مي گويد: سزاوار است آمر به معروف و ناهي از منكر، در امر و نهي خود و مراتب انكارش، چون طبيبي دلسوز و پدري مهربان كه مصلحت مرتكب را رعايت مي كند باشد و انكارش بر او خصوصاً و بر امت عموماً لطف و رحمت باشد.[10]

2_ جلب اعتماد:

امر به معروف و نهي از منكر در صورتي با موفقيت انجام مي گيرد كه اعتماد طرف مقابل جلب شود. بدون جلب اعتماد نمي توان در شخصي نفوذ كرد، از اين رو امام علي(ع) مي فرمايد: دل هاي مردم وحشي است، پس هر كسي بتواند با آن ها الفت برقرار كند، به او روي خواهند آورد.[11] براي اين كار بايد به خطاكار شخصيت داد و از به كار بردن الفاظ تحقير آميز خودداري كرد.

3_ در نظر گرفتن وضع روحي و رواني:

در اجراي صحيح امر به معروف و نهي از منكر بايد شرايط مخاطب را در نظر گرفت. اگر عصباني است نمي توان نصيحت كرد. امام علي(ع) مي فرمايد:براي دل هاي آدميان، علاقه و قابال و گاهي تنفر و ادبار است هنگامي كه مي خواهيد كاري را انجام دهيد از طريق علاقةاشخاص وارد شويد زيرا هنگامي كه كسي را مجبور بر كاري كنيد نابينا مي شود.[12] يعني خود را به كوري و كري مي زند.

4_ محترم شمردن عقايد افراد:

دختر خانمي كه لباس مبتذل پوشيده و يا جواني كه سر و وضع خاصي دارد، اين ها را ارزش تلقي مي كند و نشانة شخصيت مي داند. اگر چه از ديد ما اين نظريه باطل است اما بايد توجه داشت كه توهين كردن به عقيده و نظر آن ها توهين به همة وجودشان خواهد بود. از اين رو اسلام به مسلمانان دستور مي دهد كه از توهين كردن به بت پرست ها خودداري كنند.[13]

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.