-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2130 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه جوانان مي توانند بر اميال نفساني و غريزة جنسي خود غلبه نمايند؟

مهم ترين مسئله اي كه هر انساني با آن رو به رو است تهذيب نفس و تربيت اخلاقي است. اگر تربيت را به مفهوم وسيع آن در نظر بگيريم بايد گفت: هدف آفرينش همة موجودات جهان هستي، تربيت مي باشد. تمام كوشش هاي پيامبران الهي، دانشمندان و مردان بزرگ تاريخ مصروف همين مسئله شده است. براي ساختن اجتماعي آباد و امن و سعادتمند راهي جز تربيت صحيح (تهذيب نفس) نيست و (اخراج از ظلمات به نور) از اصولي ترين مسائل زندگي است.

قرآن مي فرمايد: هو الّذي يصلي عليكم و ملائكته ليخرجكم من الظلمات الي النّور؛[21] او (خدا) كسي است كه بر شما درود و رحمت مي فرستد و ملائكه اش نيز براي شما تقاضاي رحمت مي كنند تا شما را از ظلمات به سوي نور رهنمون گردند.

پاكي و صفاي نفس، نور است و رذائل اخلاقي، ظلمات است.

براي اين كه بتوانيم بر اميال نفساني پيروز بشويم بايد: نفس رذائل نفساني و آثار و عواقب وخيم آن را بدانيم و راه رشد و كمال را بشناسيم، سپس با بدي هاي دروني به مبارزه برخيزيم و به جاي آن ها نور اخلاق و تهذيب نفس را بنشانيم. اميرالمؤمنين(ع) مي فرمايد: من لم يعرف مضرّه الشرّ لم يقدر علي الامتناع منه، و من لم يعرف منفعه الخير لم يقدر علي العمل به؛ كسي كه زيان شر و بدي كاري را نشناسد نيم تواند از آن خودداري كند و كسي كه آگاه به سودمندي كار خيري نباشد نمي ت واند به آن عمل دست يازد.[22]

ايام جواني ايام حساس و مهم دوران زندگي هر فردي است و چون غرائز مخصوصاً غريزة شهوت جنسي در اوج خود است، راه كارهاي مناسب براي كنترل آن لازم است. شايد بتوان گفت بيشترين ضربه اي كه در دوران عمر، انسان را تهديد مي كند، غريزة شهوت جنسي است. اسلام دستور داده كه جوانان هر چه زودتر ازدواج كنند تا از اين خطر محفوظ بمانند. بنابراين اولين راه كنترل غرائز جنسي ازدواج سالم است. اگر ازدواج ممكن نبود، با كم خوردن و روزه گرفتن و نخوردن غذاهاي مقوي و شهوت زا بايد آن را كنترل كرد. البته پرهيز از نگاه هاي شهوت آلود و ديدن عكس ها وفيلم هاي شهوت زا نقش اساسي در كنترل شهوت دارد.

رفتن به مساجد و حضور در مجالس دعا و راز و نياز و تلاوت قرآن و نشستن پاي سخنراني هاي اخلاقي در تهذيب نفس و تربيت اخلاقي بسيار مؤثر است.

[21] احزاب (33) آية 43.

[22] غررالحكم، حديث 9008 و 9009.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.