-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2134 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اين كه اختيار طلاق با مرد است قانون الهي است يا قانون ساخته دست بشر؟

رابطة زوجيت بر پاية علاقة طبيعي است و شيوة خاصي دارد. هر يك از زن و مرد به حكم خلقت نسبت به هم وضع و موقع خاصي دارند كه قابل عوض شدن يا همانند شدن نيست. زن و مرد در مسئلة عشق به كيفيتي آفريده شده اند كه مرد به دنبال همسر مي رود و اظهار عشق و محبّت مي كند، نيز از او خواستگاري مي كند، مهريه مي دهد، او را تحت تكفل در مي آورد، خرج و مخارج او را متقبل مي شود و تمامي مشكلات و زحمات و رنج ها را در راه رسيدن به همسر تحمل مي كند. در تمام اين موارد، اقدام كننده مرد است. زن مظهر ناز و كرشمه است و مرد مظهر نياز و طلب .

مرد طالب است و زن مطلوب. اين قانونِ طبيعت است و خدا اين طور برنامه ريزي كرده است: هو الّذي خلقكم من نفس واحدةٍ و جعل منها زوجها ليسكن اليها؛[40] او خدايي است كه همةشما را از يك فرد آفريد و همسرش را نيز از جنس او قرارداد تا در كنار او بيآسايد.

بنابراين حق طبيعي مرد اين است كه طلاق به دست او باشد چون عقد و خواستگاري به دست او است. امّا با اين حال زن مي تواند در ضمن عقد نكاح يا ضمن عقد ديگري شرط كند كه وكالت در طلاق داشته باشد تا هر وقت كه خواست بتواند خود را مطلّقه كند. اين كه طلاق به دست مرد است قانون الهي است كه مطابق با فطرت است امّا مي شود با شرط ضمن عقد توكيل در طلاق به زن داده شود.[41]

[40] اعراف (7) آية 189.

[41] شهيد مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، ص 309 به بعد، با تلخيص و اضافات.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.