-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2135 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

كلمة طلاق به چه معنا است و چرا طلاق در جامعة ما زياد است؟

اين واژه به معني جدايي است كه در اصطلاح فقهي عبارت از صيغه اي است كه موجب انحلال نكاح مي گردد. شارع اسلامي اگر چه به جدايي زن و مردم پس از نكاح نظر مثبتي ندارد، ولي چون در پاره اي موارد، جدايي موجب سعادت است، به آن تن در داده و در آيات متعددي احكام آن را بيان داشته است.

قسمت دوم سؤال كه به يك ناهنجاري اجتماعي اشاره دارد بايد بگويي كه ازدياد طلاق در جامعه بيش از هر چيز به اين نكته باز مي گردد كه در روزگار گنوني نه زن ها و نه مرد ها وظايف و تعهدات قانوني و شرعي خود را به درستي نمي دانند و از تعهد دو طرفه اي كه در ازدواج ميان آن ها به وجود مي آيد بي خبرند يا به آن بي اعتنايند. زن ها احساس مي كنند فرمانبرداري و اطاعت از همسرشان امري موهوم، زشت و نوعي بي عرضگي است. امروز براي اكثر دخترها و زن هاي جوان اجازه گرفتن از مرد مثلاً براي خروج از خانه نوعي ننگ و عار است! كوتاهي زبان و نرمي دل و محبت و ... كه در تعالي اسلامي جزء خوبي هاي زن شمرده شده، امروزه رنگ باخته است، و اين متأسفانه فقط در مورد زن ها نيست، بلكه مردها هم در اين زمينه كم تأثير نيستند. آلودگي به انواع فساد هاي اجتماعي، عياشي و فحاشي، اذيّت و آزار، كتك كاري و ضرب و جرح، عدم رسيدگي به اوضاع مالي خانواده و ...، نيز پديد آمدن تفكر عشق آزاد و رابط افلاطوني و چيزهايي از اين قبيل، همگي در سست شدن بنيان خانواده و ايجاد زمينه هاي طلاق اثر دارد. از عوامل محيطي نيز مي توان بالارفتن سن ازدواج، دخالت اطرافيان، عدم مديريت مردان و چيزهايي از اين قبيل را نام برد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.