-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2136 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

كم فروشي يعني چه؟ توضيح دهيد كم فروشي بدتر است يا گرانفروشي؟

دربارة كم فروشي مذمت فراواني شده، به طوري كه قرآن براي كم فروشان به ويل تعبير كرده و فرموده است: ويل للمطفّفين. اين در حقيقت اعلان جنگي از خدا به افراد ستمگر و كيف است كه حقّ مردم را ناجوانمردانه پايمال مي كنند.

ويل به معناي شرّ يا غم و اندوه يا هلاكت يا عذاب دردناك و يا وادي سخت و سوزان در جهنم است. معمولاً اين واژه به هنگام نفرين و بيان زشتي چيزي به كار مي رود و با اين كه تعبيري است كوتاه امّا مفاهيم زيادي را تداعي مي كند.

امام صادق(ع) فرمود: خداوند ويل را دربارة هيچ كس در قرآن قرار نداده مگر اين كه او را كافر نام نهاده همان گونه كه مي فرمايد: قويل للّذين كفروا من مشهد يوم عظيم؛ واي بر كافران از مشاهدة روز بزرگ! . از اين روايت استفاده مي شود كم فروشي بوي كفر مي دهد. جمعي از مفسران از آيات اوّل سورة مطففين استفاده كرده اند كه منظور از مطفّف كسي است كه به هنگام خريد، بيش از حقّ خود مي گيرد و به هنگام فروش كمتر از حق مي دهد. بنا بر اين تفسير و بر اساس اين نظريه گران فروشي نيز مشمول آيه خواهد شد و در عقوبت و مذمّت همانند كم فروشي خواهد بود. كم فروشي و گرانفروشي هر دو مذموم است و با عث تضييع حق ديگران مي شود و در هر دو صورت مشتري يا خريدار مي تواند معامله را فسخ كند.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.