-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2140 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

انسانِ موفق چه كسي است؟ جوان ها چه كنند تا در زندگي موفق شوند؟

خواهر گرامي! از اين كه با ما مكاتبه نموده ايد سپاسگزاريم. موفق كسي است كه از شرايط و امكانات به خوبي استفاده نمايد و به اهداف عالي انساني و اسلامي نائل گردد. براي اين منظور جوانان بايد عوامل حقيقي موفقيت را شناسايي و آن ها را تحصيل كنند.

عوامل كاميابي عبارتند از:

1_ شناخت ذوق و استعداد؛ از اديسون پرسيدند: چرا اغلب جوانان موفق نمي شوند؟ گفت: براي اين كه راه خود را نمي شناسند و در جادة ديگري گام بر مي دارند.1

2_ كار و كوشش؛ زندگي مردان موفق شهادت مي دهد كه موفقيت نوابغ و دانشمندان مرهون كار و تلاش مستمر آن ها بوده است. نيوتن مي گويد: اگر من به جايي رسيده ام بر اثر كار و كوشش بوده است.2

به كوشش به چيز خواهي رسيد به هر چيز خواهي كماهي رسيد

3_ ايمان به هدف؛ كسي كه مقصد خاصي را تعقيب كند و به راه و روش خود ايمان داشته باشد سختي ها را با جان و دل مي پذيرد و از كوشش باز نمي ماند.

4_ استقامت؛ موفقيت بستگي زيادي به صبر و استقامت دارد. به قول حافظ:

صبر و ظفر هر دو دوستان قديم اند بر اثر صبر نوبت ظفر آيد

5_ نظم و انضباط؛ يكي از رموز موفقيت مردان بزرگ رعايت نظم و تدبير در زندگي است.

6_ داشتن انگيزه و همت والا: تا انسان خود را براي هدف بزرگ آماده نسازد نمي تواند حتي موفقيت نسبي را كسب نمايد. افراد موفق با ديدي وسيع و همتي عالي و نگاهي ژرف به افق هاي دور وارد كار زار زندگي مي شوند.

همت بلند دار كه مردان روزگار از همت بلند به جايي رسيده اند

1- قاطعيت و تصميم؛ كسي كه خواهان موفقيت و كاميابي است بايد واژه هاي نمي شود و نمي توانم را از قاموس زندگي حذف نمايد و با اعتماد به نفس و اراده اي خلل ناپذير و اميد به آينده مشكلات را از پيش پاي خود بر دارد.1 جعفر سبحاني، رمز پيروزي مردان بزرگ، ص 12.

2 همان، ص 22.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.