-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2142 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا چشم زدن و شور چشمي صحت دارد؟ چگونه مي توان آن را از خود دور نمود؟

چشم زدن و به تعبير بعضي شور چشمي صحت دارد و بعضي از افراد به خودشان نيز چشم مي زنند. از پيامبر گرامي اسلام(ص) روايت شده است: چشم (زدن) حق است. نيز گفته شده است حضرت يعقوب از اين كه فرزندانش به خاطر داشتن زيبايي مورد چشم زخم قرار گيرند، مي ترسيد،3 به همين دليل خطاب به فرزندانش فرمود: از يك در وارد نشويد، بلكه از درهاي متفرق وارد گرديد (تا توجه مردم به سوي شما جلب نشود).4

پيامبر گرامي اسلام(ص) امام حسين و امام حسين(ع) را با دعاهاي مخصوصي تعويذ مي كرد تا مورد چشم زخم قرار نگيرند.5

كافران هنگامي كه آيات خدا را شنيدند، قصد داشتند پيامبر را با چشم زخم از بين ببرند: نزديك است كافران هنگامي كه آيات قرآن را مي شنوند، با چشم زخم خود تو را از بين ببرند.6

خداوند در اين آيه به طور صريح به مسئلة چشم زخم اشاره كرده و آن را مورد تأييد قرار داده تا آن جا كه حتي پيامبر اسلام با آن ويژگي و موقعيت خاص و برتري نسبت به تمام انسان ها، مورد تهديد قرار گرفته است. چگونه مي توان با اثرات چشم زخم مقابله نمود؟

بزرگان دين خصوصاً نبي مكرم اسلام(ص) حسينين(ع) را به دعا و آيات قرآن تعويذ مي كردند تا از چشم زخم در امان باشند. نيز حضرت يعقوب نسبت به فرزندان خويش از چشم زخم مردم، خوفناك بود.

امام صادق(ع) فرمود: اگر در حضور شما قبرها را بشكافند، خواهيد ديد كه بيشتر در اثر چشم زخم از دنيا رفته اند زيرا كه چشم زخم يك حقيقت است. رسول گرامي اسلام(ص) فرمود: چشم زخم حق است. پس اگر كسي نسبت به برادرش متعجب شد، بايد خدا را ذاكر باشد و در اين صورت ضرري متوجه او نخواهد شد.7 انسان حتي به خودش نيز چشم مي زند. امام صادق(ع) فرمود: براي در امان ماندن از اثرات چشم زخم نسبت به خودت و ديگران سه بار بگو: ماشاءالله [لاحول و] لا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم.8

در هر حال خواندن سوره هاي فلق و ناس و نيز آيه الكرسي و ان يكاد براي دفع چشم زخم مؤثر است.

3 بحارالانوار، ج 60، ص 17، حديث 4.

4 سورة يوسف (12) آية 67.

5 بحارالانوار، ج 60، ص 18.

6 قلم (68) آية51.

7 بحارالانوار، ج 60، ص 25، حديث 20.

8 همان، ص 26، حديث 23.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.