مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21633 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:438

شرايط قبول شدن اعمال چيست؟
رايط قبولي اعمال عبارت است از: الف) نيت خالص، ب ) تقوا در امور و پرهيز از گناهان، ج ) همراهي عمل با علم و يقين، د ) عمل را صحيح انجام دادن، ه ) محبت و ولايت اهل بيت(ع) . نشانه هاي قبولي عمل نيز عبارت است از: الف) شامل شدن توفيق الهي بر اعمال خير، ب ) داشتن حالت توجه و انابه در عبادات و... .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.