مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21634 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:485

چگونه مي توان هواي نفس را كنترل نمود؟
هواي نفس در همه وجود دارد و تفاوت در كنترل آن است. البته همين كه شما خود را منظم مي كنيد و نفس لوّامه داريد، نشان از سلامت شما دارد. اميد است با توكل به خداوند و مطالعه بيشتر در حال اولياي خداوند و برنامه هاي ديگر، بتوانيد قدرت بيشتري براي كنترل نفس خويش بيابيد. براي اين منظور توصيه هاي زير مي تواند مفيد باشد: 1- نمازها را حتي الامكان در اول وقت و با آداب به جا بياوريد. 2- هر روز آياتي چند از قرآن را بخوانيد و در آن تدبر كنيد. 3- آيات آخر سوره فرقان را تلاوت كنيد و آن را تابلوي زندگي خود قرار بدهيد. 4- از نفس خويش ايمن نباشيد و از معاشرت با افراد ناجنس بپرهيزيد. 5- سحر خيز باشيد، هر چند دقايقي باشد. 6- از مطالعه كتاب هاي اخلاقي و موعظه و تهذيب نفس غافل نباشيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.