مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21636 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:605

منظور از حجاب هاي نوري چيست؟
مقصود آن است كه مراتب «كمال و قرب الي اللَّه» بي نهايت است. پس هر مرتبه نسبت به مرتبه پيشين نور و نسبت به مرتبه برتر حجاب است؛ يعني، نبايد به آن بسنده كرد؛ بلكه بايد آن را خرق نمود و به مراتب برتر صعود كرد، تا جايي كه به فناي مطلق در كمال مطلق (مرتبه لقاءاللَّه) نائل آمد. لاجرم پس از فنا در كمال مطلق و وصل به او، چون قطره اي شود كه در دريا افتد و دريا گردد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.