مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21637 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:490

با پدر و مادرم چه رفتاري داشته باشم كه با رعايت احترام آنها استقلال خود را حفظ كنم
آنچه در اين زمينه اصل است، احسان به پدر و مادر و دوري از اذيت و آزار به آنان است. البته اين به معناي تسليم شدن در برابر سليقه هاي آنان نيست؛ ولي بايستي با تيزهوشي و درايت، شخصيت و مقام آنها را حفظ نمود و احترامشان را نگه داشت؛ ولي در عين حال بايد به گونه اي رفتار كرد كه آنان استقلال شما را به رسميت بشناسند و در صدد تحميل سليقه هاي خود بر شما نباشند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.