مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21638 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:487

درمورد سوء استفاده از جهل افراد چه مي گوييد؟
درست است كه جهالت، بهترين زمينه براي بهره برداري سوء استفاده كنندگان از انسان ها است؛ ولي بايد ديد جهالت واقعي در كدام طرف قرار دارد؟ آيا كساني كه حقايق مورد پذيرش عقل را نمي پذيرند و با پيروي از هواها و هوس ها، مي خواهند به هر راهي بروند و سرگرم تمنيّات دنيايي باشند، جاهل اند؟ يا كساني كه مردم را به خدا، عدالت، تقوا، طهارت و بينشي فراتر از زندگي مادي دعوت مي كنند؟! پس بايد ديدگان را باز كرد و سره را از ناسره تشخيص داد تا دستخوش هوس هاي هوسبازان نگرديد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.