مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21647 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

چگونه مي توانيم بين خواسته هايي كه از فطرت پاك انسان برخواسته وخواسته هاي نفساني تميز بدهيم
داوند، دوگونه حجت و دليل فرا روي آدميان قرار داده است: حجت ظاهري و حجت باطني. 1- حجت ظاهري، پيامبران و اوصيا(ع) هستند كه از بيرون، ضوابط و معيارها را بيان مي كنند. 2- حجت باطني كه از درون چنين رسالتي را بر دوش دارد. اين دو به مدد يكديگر قادرند، وسوسه ها را از الهامات و شرّ را از خير تشخيص دهند. البته اين امر مشروط به آن است كه «دل» سالم و پاك مانده باشد وگرنه پس از واژگوني و منكوس شدن آن، ديگر جايي براي تجلي حقيقت ندارد. علماي اخلاق، معيارهايي را براي تشخيص وسوسه از غير آن ذكر كرده اند؛ از جمله آن كه «وسوسه ها» آدمي را دعوت به ركود و حيوانيت مي كند؛ ولي «الهامات رحماني» داعي انسان به تعالي، رشد و ارتقا است. {Sجان گشاده سوي بالا بال ها# تن زده اندر زمين چنگال هاS}

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.