مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21650 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:14

از نظر اسلام محبت زن به همسرش تا چه اندازه جايز است
محبت زن و شوهر نسبت به يكديگر، حد و مرزي ندارد؛ بلكه بسيار مطلوب است. تنها چيزي كه بايد مراقب بود، آن است كه اين محبت ها موجب غفلت از خداوند و خداي ناكرده، تخلف از فرمان هاي او، به جهت محبت هاي زياد نگردد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.