مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21671 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آثار بي احترامي به والدين را بيان فرمائيد.
آثاري چون: نماز و روزه اش پذيرفته نيست؛ گرفتار آتش دوزخ مي گردد؛ بوي بهشت به مشامش نمي رسد؛ تنگي رزق و متقابلاً فرزند او هم نسبت به او بدرفتار خواهد شد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.