مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21672 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

مواردي كه از سبك شمردن نماز محسوب مي شود را بيان فرمائيد.
به تأخير انداختن نماز بدون عذر؛ با بي حالي نماز خواندن؛ تندخواندن بيش از حد نماز؛ صحيح نخواندن نماز براي كسي كه مي تواند نماز را ياد بگيرد. شايان ذكر است در اين صورت نماز نيز باطل است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.