مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21673 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

يك جوان چگونه خود را از دام شيطان نجات دهد
براي رهايي از القائات شيطاني و افكار بد و وسوسه هاي شيطاني بايد كاري كرد كه انسان بر خود مسلط شود. بر فكر و روح و باطن خود و بر خيالات خود غالب گردد و براي اين كار چند راه وجود دارد: - توجه به ذات اقدس الهي و تقوا و پرهيز از گناهان، قرآن كريم مي فرمايد: «شيطان بر كساني كه ايمان دارند و بر پروردگارشان توكل مي كنند تسلطي ندارد. تسلط او تنها بر كساني است كه او را به سرپرستي خود برگزيده اند و آنها به فرمان شيطان به جاي فرمان خدا گردن مي نهند»، - انجام يك سري مستحبات؛ مثلا هميشه با وضو بودن و زبان را به ذكر مخصوصا «لاحول ولاقوه الا بالله العلي العظيم» عادت دادن، و نيز خواندن قرآن در اوقات مختلف كه دواي هر دردي است، - خود را از بيكاري تنهايي و عوامل وسوسه انگيز دور نگه داشتن، - ذهن را همواره به امور شريفه متوجه ساختن و عادت دادن، - مطالعه پيوسته پيرامون خداو معاد (مثلا روزي ده صفحه براي مدتي طولاني)، - به طور منظم مثلاً هفتگي به زيارت اهل قبور رفتن و نسبت به عاقبت خود و احوال پس از مرگ انديشيدن، - خواب خود را كم كردن و به حداقل ممكن رساندن، - شركت در مراسم ديني و فعاليت جدي در مسائل فرهنگي اجتماعي و... داشتن، - نماز را با توجه و حال و عاشقانه و با حضور قلب خواندن، - ترك مجالست و رفاقت با افراد آلوده و لاابالي، - مأيوس ساختن شيطان از خود با مخالفت هاي مكرر و مداوم با وسوسه هاي او.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.