مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21675 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

محدوده اطاعت از والدين چقدر است ؟
اطاعت از پدر و مادر از بالاترين عبادت ها است و زماني كه ترك اطاعت، موجب آزار و اذيت آنان گردد، حرام است. حال ممكن است پدر و مادر به كاري فرمان دهند؛ ولي ترك آن از سوي فرزند موجب آزار آنان نمي گردد، در اين صورت اطاعت واجب نيست و عمل به دستور آنها، مستحب مي باشد. منصرف كردن پدر و مادر از دستور خود، به كمك گفت وگو و ارشاد، اشكالي ندارد؛ بلكه در برخي از موارد ضروري است. در مورد ازدواج اگر واقعاً مانع ايشان رضايت مادر است و اقدام ايشان موجب آزار او مي گردد و هيچ راهي براي جلب رضايت ايشان نيست، شما بهتر است تسليم شويد، همراهي شما با ايشان، اطاعت خداوند و رعايت حقوق مادر است. اما اگر چنين نيست و عدم رضايت مادر بهانه است، در اين صورت تكليفتان روشن است. البته ما فرد مورد نظر شما را متهم نمي كنيم كه در گفتارش صادق نيست، ولي اين موضوع احتمالي است كه نبايستي آن را از نظر دور داشت. وانگهي خواهر گرامي! شما بايد به ايشان يادآوري نماييد خوب بود اول رضايت مادر را جلب مي كردند و بعداً به شما پيشنهاد ازدواج مي دادند، زيرا اين پيشامد با توجه به علاقه شما، تا مدت ها عوارض روحي نامطلوبي خواهد داشت. اگر اين اتفاقات را به حساب خامي و جواني بگذاريم، اكنون بايستي وضعيت شما روشن شود. سعي كنيد با تفهيم اين مطالب به طرف، از او بخواهيد در مهلت معيني جواب قطعي به شما داده و راه خود را انتخاب نمايد. در صورت منفي بودن پاسخ، شما بايستي با عزم و همت و توكل بر خداوند او را فراموش كنيد و راه جديدي براي زندگي خود برگزينيد. مصلحت شما در اين راه است چه بسا از چيزي خوشتان بيايد، كه به صلاح شما نباشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.