-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2168 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:18

خواب قيلوله چيست؟ چه فوايدي دارد و ترك آن باعث چه عواقبي است؟

خواب قيلوله يكي از انواع خواب هاي معروف و كوتاه نيم روزي معمولاً و قبل از غذاي ظهر است.

ساختار وجودي انسان به نوعي است كه در طول شبانه روز و بعد از يك دوره بيداري به استراحت و خواب نياز دارد. هنگامي كه خورشيد در مغرب پنهان مي گردد و تاريكي گسترده مي شود، همه چيز تعطيل شده و هنگام خواب و استراحت فرا مي رسد تا بدن با استراحت شبانه و تجديد نيرو دگرباره در روز به كار و فعاليت برخيزد. خداوند شب را آفريد تا انسان در آن آرامش پيدا كند.

قرآن مي فرمايد: او كسي است كه شب را براي شما لباس قرار داد، و خواب را ماية استراحت و روز را وسيلة حركت و حيات.[12]

با اين كه شب براي استراحت است، اما خوابيدن به مدت كوتاه در طول روز انكار نشده و حتي از فوايدي برخوردار است. چنين خوابي موجب تجديد قوا و بازيابي نيرو مي شود.

قرآن به خواب قيلوله اشاره مي كند: اهل بهشت آن روز قرارگاه بهتر و استراحت گاه نيكوتر دارند.[13]

كلمة مستقر و مقيل اسم مكان اند و معناي آن استقرار و قيلوله است.[14]

ناگفته نماند در اسلام خواب قيلوله مستحب است... ولي بايد كوتاه و اندك باشد. از حضرت باقر [روايت شده] است كه خواب قيلوله نعمت است و نبي گرامي اسلام(ص)، به شخصي كه شكايت كرد حافظة قوي قبلي را از دست داده، فرمود: خواب قيلوله داشته اي و ترك كرده اي؟ عرض كرد: آري! فرمود: باز خواب قيلوله [انجام بده] و چنان كرد و حافظه اش برگشت.[15]

[12] فرقان(25) آية 47.

[13] همان، آية 24.

[14] تفسير الميزان، ترجمة فارسي، ج 15، ص 286.

[15] شهيد دكتر پاك نژاد، اولين دانشگاه و آخرين پيامبر، ج 17، ص 153.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.