مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21680 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

براي درمان ريا چه كارهايي را بايد انجام داد؟
براي ترك ريا بهتر است حتي الامكان انسان عبادت هاي مستحبي را در نهان و خفا انجام دهد ولي در صورت عدم امكان لازم نيست ترك عبادت كند. بلكه بهتر است به آن مبادرت ورزد ولي همواره اخلاص در نيت را پاس بدارد و براي آن كه از گزند سخنان فريبنده ء ديگران ايمن باشد بايد اين حقيقت را در نظر گيرد كه اين چند لحظه عبادات تو خالي ما در برابر عظمت معبود و در مقايسه با عبادات اولياي راستين الهي به قدر بال مگسي ارزش ندارد و بلكه مايه سرافكندگي ما روسياهان است و تنها لطف خداست كه همين اندك را به ما ارزاني داشته و اگر آن را قبول كند هم لطف اوست نه شايستگي عمل ما.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.