مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21696 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

آيا بازگو كردن گرفتاري ها و مشكلات براي افراد ديگر ناسپاسي از خدامحسوب مي شود؟
اگر از آنچه كه خداوند براي او مقدّر كرده، گله و شكايت كند و يا در مقابل نعمت هايي كه به او داده است، قدردان نباشد، كفران نعمت است؛ اما براي تخفيف اندوه و ناراحتي هاي دروني درد دل و راز گفتن اشكالي ندارد و از نظر رواني يكي از راه هاي تخفيف فشار عصبي است؛ ولي چون حلّ همه مشكلات به دست خداست، بهتر است انسان راز دلش را با او در خلوت بگويد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.