مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21700 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

راه شناخت افراد مومن و فاسق چگونه است؟
در روايات و تاريخ گاهي به كساني برخورد مي كنيم كه راجع به آنها گفته شده است: آنها افراد مؤمن و فاسق را از چهره شان مي شناختند، ولي بايد دانست ما مأمور به ظاهر هستيم و بايد با افراد جامعه و هم نوعان خود بر طبق رفتار و گفتار ظاهريشان برخورد و معاشرت نماييم. پيامبران و امامان از علم غيب خويش در معاشرت هاي روزمره استفاده نمي نمودند، حتي پيامبر اكرم(ص) فرمود: من مأمور هستم در قضاوت هايم بين شما بر طبق دلايل و قواعد باب قضا حكم نمايم (نه بر اساس علم غيب). آنهايي هم كه چنين تشخيصي را پيدا كرده اند، كارهاي خاصي انجام نداده اند كه به اين هدف خاص برسند. به عبارت ديگر هدف آنها شناخت باطن انسان ها نبوده است. بله در اثر تقوا و بندگي خداوند و رياضت هاي شرعي مانند روزه و ترك محرمات انسان به مقامات و علوم مختلفي دست خواهد يافت كه ممكن است يكي از آنها مسأله مورد نظر شما باشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.