مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21702 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

راه رفتار و معاشرت خوب با مردم چيست؟
شخصيت هر فرد بايستي هم داراي جاذبه باشد و هم داراي دافعه. اگر اين دو ويژگي به گونه اي منطقي و حساب شده در كنار يكديگر قرار گيرند تا حدود زيادي مانع سوء استفاده ديگران خواهد شد. البته استقرار اين دو خصوصيت نيازمند تكميل بعد معرفتي و الگوهاي رفتاري است. در اين زمينه مي توانيد با مراجعه به كتب اخلاقي اين معيارها را شناسايي كنيد. هم چنين در اين زمينه كتاب ارزشمند جاذبه و دافعه علي(ع) را به دقت بخوانيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.