مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:21705 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

راه كنترل چشم و جلوگيري از گناه چيست؟
راي مبارزه با گناه و هواهاي نفساني رعايت چند نكته لازم است: الف ) كوچك نشمردن هيچ گناهي هرچند به نظر صغيره باشد، ب ) عزم جدي و آهنين بر ترك معصيت و مراقبت جدي و دائمي نسبت به تمام افعال خود، ج ) شرط نمودن با خدا مبني بر ترك معصيت و هم چنين از او استعانت جستن، د ) هر گاه فكر گناه و وسوسه آن به ذهن آمد بلافاصله آن را از لوح ذهن خارج كردن و توجه خود رابه خدا و امور شريفه مشغول داشتن. جديت و موفقيت در اين امر پيروزي بزرگي است و در واقع دفع دشمن شيطان نفس از همان خاكريز اول است. قرآن مجيد در وصف پارسايان مي فرمايد: {A{/Bإِنَّ اَلَّذِينَ اِتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ اَلشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ {w1-12w}{I7:201I}/}A}؛ {Mپرهيزگاران چون گرفتار وسوسه شيطان شوند هماندم متذكر (ياد خدا) شده وبصيرت يابندM}»، {V(اعراف، آيه 201)V}، ه ) مطالعه و تفكر پيرامون عواقب سوء و وخيم گناه. در اين رابطه مطالعه كتب پيرامون معاد بسيار نافع و لازم است، و ) خود را همواره در محضر حق تعالي دانستن و او را به يقين در همه حال مراقب و بيناي به افعال خود نگريستن، ز ) توجه به چهره كريه و زشت واقعي سيئات، ح ) براي ترك معاصي لازم است دربسياري از موارد انسان از مكروهات و چه بسا از برخي مباحات نيز چشم پوشد تا او را به انجام زشتي ها نزديك نسازند، ط ) در حد ممكن دوري جستن از مكان ها و شرايطي كه آدمي را به گناه ترغيب مي نمايد، ي ) تقويت اراده، ك ) محاسبه نفس همه روزه و در صورت رخداد خطا خود را محاكمه و توبيخ نمودن و بلافاصله استغفار كردن، ل ) مطالعه پيرامون زندگي پارسايان و زاهدان و مطالعه كتب اخلاقي و... . {Tاما درباب كنترل چشم:T} اگر نگاه شما به صورت خيره و عمدي نيست و در اثر برخوردهاي اجتماعي ايجاد مي شود به آن حساس نباشيد. اما اگر به صورتي درآمده كه گناه تلقي مي شود براي درمان آن بايد مراحلي را طي كنيد. در مرحله اول به برنامه زير به دقت عمل كنيد و در عدم تخلف از آن كاملا سختگير باشيد: 1- هر روز صبح بعد از نماز با خداي خود شرط كنيد كه هرگز نگاه عمدي به نامحرم نكنيد و هم از او در اين مسير استعانت جوييد. 2- در طول روز كاملا مراقب خود باشيد و هرگاه نفس شما را وسوسه كرد بلافاصله با آن برخورد نموده و جلوي تخلفش را بگيريد. 3- شب بعد از نماز چند دقيقه كنش هاي روزانه خود را محاسبه كنيد و در جدولي موارد تخلف يا اطاعت خود را يادداشت نماييد. 4- نسبت به موارد عدم تخلف خداي را سپاس گزاريد و در موارد تخلف استغفار و خود را تنبيه و سرزنش كنيد و تصميم جدي تري براي مجاهده با نفس درروز بعد بگيريد. اين برنامه راتا مدتي ادامه داده و نتيجه را براي ما گزارش نماييد. 5- نمازهاي خود را كاملا با توجه و حضور قلب و دقت كامل بخوانيد. زيرا نماز بزرگ ترين عامل بازدارنده از كژي هاست و ميزان قبولي نماز هر كس متناسب با قوت بازدارندگي آن از فحشاست. بنابراين هر قدر نماز بهتر باشد ديگر اعمال نيز بهتر خواهند بود و هر اندازه نماز از حقيقت اصلي اش دور گردد ديگر كنش ها نيز به ناهنجاري خواهند گراييد. از خداوند متعال توفيقات روز افزون شما را در جهت آرمان هاي مقدس الهي و اسلامي مسألت داريم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.