-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2174 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:18

چرا يكي در كشور توسعه يافته وث روتمند، ديگري در كشور فقير و خانوادة بي چيز به دنيا مي آيد؟

اين كه در اين سن و سال اين گونه پرسش ها ذهن شما را مشغول كرده ماية اميدواري است. ان شاءالله در آينده با كسب مدارج علمي خدمات ارزندهاي جهت توسعة كشور و فقر زدايي انجام دهيد. توفيق شما را از خداي مهربان خواهانيم.

تولد يك فرد در يك محل و مكان مشخص مربوط به اين است كه والدين او در كجا باشند و در كجا وي را به دنيا بياورند. ثروت و نداري، عظمت و انحطاط، عزت و خواري يك خانواده يا يك جامعه عواملي دارد كه از مهم ترين آن ها كوشش و اراده و تصميم فرد و جامعه مي باشد. خداوند نعمت هاي خود را در زمين و آسمان پراكنده كرده و در اختيار بشر قرار داده است و به همه انسان ها فرموده كه هر كس مي تواند، به اندازة خواست و تلاش خود از اين نعمت ها بهره مند شود.

با سواد شدن يكي از نعمت هاي بزرگ و بلكه بزرگ ترين نعمت الهي است ليكن اين نعمت الهي بدون زحمت به دست نمي آيد. محصلي كه مي خواهد در امتحانات نمرة ممتاز داشته باشد بايد خوب درس بخواند. اگر بخواهد بدون زحمت به نمرات عالي دست يابد، نشدني است و خيالي است خام. البته ممكن است معلم يك يا دوبار به كسي نمرة بيش از شايستگي اش بدهد اما اين نمره موجب ترقي دانش آموز نمي شود.

قرآن كريم خطاب به همة انسان ها مي فرمايد: آيا نديدي خداوند آن چه را در آسمان ها و زمين است مسخّر شما كرده و نعمت هاي آشمار و پنهان خود را به طور فراوان بر شما ارزاني داشته است.1

نيز فرمود: خدا است كه شما را از زمين آفريد و آبادي آن را به شما واگذاشت.2

مي بينيم چگونه خداي مهربان در اين دو آيه و آيات ديگر با كمال صراحت به تمام جهان اعلان فرمود كه زمين و آسمان تحت قدرت شما است و مي توانيد از نعمت هاي آن دو و نعمت هاي آشكار و پنهان و روي زمين و زير زمين استفاده كنيد.

مقصود از مسخّر بودن و آسمان براي بشر اين نيست كه نعمت هاي اين دو حاضر و آماده خوردن است، بلكه بشر با به كار انداختن عقل و هوش خود مي تواند به قوانين و مقررات خلقت پي ببرد و با تلاش و كوششِ خود، از منابع زمين به نفع زندگي خود بهره برداري كند و موجبات آبادي جهان را فراهم كند. بشر مي تواند به راز برق پي ببرد و شرايط توليدش را فراهم سازد و با وسايل لازم مهارش كند و در راه آبادي زمين و بهبود زندگي خود به جريانش اندازد. بشر مي تواند به تأثير پاره اي از مواد طبيعي پي ببرد و آن ها را به صورت دارو مورد استفاده قرار دهد وخود را از شر بيماري ها برهاند.

بشر مي تواند فضا را تسخير كند و با ساختن هواپيما راه هاي طولاني را در مدت كم بپيمايد، و از كرات ديگر سر در آورد.

امروزه پيشرفت علم و صنعت در جامعه بشري تحوّلات عظيمي را در تمام مظاهر زندگي انسان ها به وجود آورده و او را قادر بر استفادة بيشتر از نعمت هاي زمين و آسمان نموده است.

همة اين ها مرهون زحمت هاي طاقت فرسا و تلاش هاي شبانه روزي بشر است كه خداوند با دادن عقل و توانايي جسمي و روحي به انسان او را بر تسلط بر آسمان و زمين قادر ساخته است.

بشر از زندگي ابتدايي و بسيار ساده به زندگي پيشرفتة ماشيني رسيده است كه همة اين ترقيات به خاطر تلاش بشر است.

هر فرد يا ملتي بيشتر كوشش كند نتيجة بهتر و بيشتري نصيبش مي گردد. هر يك از مصنوعات بشر ثمرة تحمل سختي هاي فراوان دانشمندان است و هيچ صاحب امتيازي بدون زحمت به آن دست نيافته است. آيا مخترع هواپيما در خواب ديد كه هواپيما را چگونه مي سازند يا فكر و عقل خود را به كار انداخت و زحمات زيادي را بر جان خريد؟ آيا وزنه برداري كه قهرمان مي شود بدون تلاش به مقام مي رسد؟ آيا نفر اوّل كنكور بدون كوشش به آن جا مي رسد؟

نابرده رنج گنج ميسر نمي شود مزد آن گرفت جان برادركه كار كرد

نه خداوند با قوم و ملتي نسبت فاميلي دارد كه به آن ها بدون قانون نعمت بيشتري بدهد و نه زمين و آسمان ذخايرش را خود به خود به ملتي ارزاني داشته و از ملتي منع مي كنند، بلكه خداي مهربان به همه عقل و هوش و استعداد داده و فرمود: رمز پيروزي شما در گرو استفاده از استعداد هاي خود است و زمين و آسمان نيز مواهبش را در اختيار كسي نمي گذارند كه نيروي خِرَد خويش را به كار گيرد.

شما اگر به تاريخ ملت ها بنگريد در خواهيد يافت برخي از علت هاي عقب مانده روزي مهد تمدن بوده اند، ولي به علت بي كفايتي مسئولان و بي عرضگي خود عقب ماندند. قرآن مي فرمايد: خداوند وضع هيچ ملتي را عوض نمي كند تا كه خودشان تغييري ايجاد كنند.3

اين آيه رمز جلو يا عقب افتادن ملت ها را بيان مي كند. هيچ مردمي از بدبختي به خوش بختي نمي رسند مگر اين كه عوامل بدبختي را دور سازند، و يك ملت خوش بخت را خدا بد بخت نمي كند مگر آن كه خود موجبات بدبختي را فراهم آورند.

ملت افغانستان بدبختي و تيره روزي را براي خويش فراهم نموده اند. ملتي كه ساليان سال خود را گرفتار جنگ داخلي كرد و همه چيزش را به باد داد. ذلت بيش از حد امروز دولت عراق به خاطر جنايت و بي خردي دولت مردان آن كشور است كه كشور آباد را به يك مملكت ويرانه و فقير تبديل نموده اند.

نتيجه: به دنيا آمدن بچه اي در يك روستا، شهر و كشور بستگي به اين دارد كه پدر و مادر او كجا را براي زندگي خود انتخاب كرده باشند و وضع اقتصادي و پيشرفت هاي صنعتي يا عقب ماندگي از اين جهت مربوط است به تلاش و كوشش و درجة همت مردم آن سامان.

ملت و مردمي كه كار و تلاش را افتخار خود و خدمت به مردم را نعمت بر خويش و خيانت به ملت را ننگ دانند، به پيشرفت هاي شگرف دست مي يابند و خوشبختي جامعه را تأمين مي نمايند. ملتي كه اختلاف و خيانت سرمشقش باشند و دوز و كلك و استفاده از ثروت هاي حرام و باد آورده را افتخار خود داند، روي خوش

بختي را نخواهند ديد. اميدواريم ملت هاي عقب مانده از خواب غفلت بپا خيزند و با تلاش و كوشش قله هاي ترقي را بپيمايند.

1 لقمان(31) آية 20.

2 هود (11) آية 61.

3 رعد ( ) آية 11.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.